VVD en D66 willen onafhankelijke onderwijsadviseur

VVD en D66 willen onafhankelijke onderwijsadviseur
0

VVD en D66 komen met een voorstel voor een onafhankelijke onderwijsadviseur voor ouders en scholen. Deze adviseur heeft de opdracht om te helpen bij vraagstukken rondom passend onderwijs op basis- en middelbare scholen. De adviseur bie...

lees verder  

'Groei met beleid en koester wat je hebt'

'Groei met beleid en koester wat je hebt'
0

In de vergadering van de commissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) werd de beleidsluwe Perspectiefnota 2022 besproken. Wederom is duidelijk dat de gemeente Amstelveen er financieel heel goed voor staat. Daarom keek de fractie van de VVD ...

lees verder  

VVD Amstelveen kritisch op dominantie Amsterdam in MRA

VVD Amstelveen kritisch op dominantie Amsterdam in MRA
0

Amstelveen - VVD Amstelveen heeft zich kritisch getoond over de dominante rol van Amsterdam in de Metropoolregio. VVD-raadslid Paul Feenstra uitte zijn zorgen in de commissievergadering Ruimte Wonen en Natuur van 24 juni 2021. Ondersta...

lees verder  

Safety first: VVD-fractie grotendeels in quarantaine

Safety first: VVD-fractie grotendeels in quarantaine
0

Op 23 juni 2021 is gebleken dat een raadslid van de VVD positief is getest op corona. Aangezien de VVD-fractie eerder deze week bijeen is geweest, zijn alle fractieleden die bij het overleg aanwezig waren per direct 5 dagen in quaranta...

lees verder  

VVD pleit voor groene pergola’s op pleinen in Amstelveen

VVD pleit voor groene pergola’s op pleinen in Amstelveen
0

VVD Amstelveen heeft middels een unaniem aangenomen motie in de gemeenteraadsvergadering van 2 juni jl. het college gevraagd om onderzoek te doen naar het plaatsen van groene pergola’s op een aantal drukbezochte pleinen en strate...

lees verder  

In Amstelveen wordt niet bezuinigd op het sociaal domein

In Amstelveen wordt niet bezuinigd op het sociaal domein
0

In Amstelveen wordt niet bezuinigd op het sociaal domein, integendeel.

lees verder  

VVD-raadslid Paul Feenstra over Gebiedsvisie A9-Stadshart

VVD-raadslid Paul Feenstra over Gebiedsvisie A9-Stadshart
0

VVD-raadslid Paul Feenstra heeft in de commissievergadering van 20 mei 2021 namens de VVD een bijdrage gedaan over de gebiedsvisie A9-Stadshart. Onderstaand zijn bijdrage:

lees verder  

VVD zeer te spreken over de financiële positie van de gemeente

VVD zeer te spreken over de financiële positie van de gemeente
0

Tijdens de commissievergadering Algemeen bestuur en middelen van dinsdagavond 18 mei uitte de VVD Amstelveen haar waardering voor de financiële positie van de gemeente. Dat is volgens de lokale fractie met name gebleken tijdens de...

lees verder  

VVD trots op erkenning imago-omslag Amstelveen: van slaapstad naar trendy stad

VVD trots op erkenning imago-omslag Amstelveen: van slaapstad naar trendy stad
0

Amstelveen -  De VVD Amstelveen is trots dat de imago-omslag die Amstelveen de afgelopen jaren heeft gemaakt nu ook opvalt bij een groter publiek. Vandaag publiceerde De Telegraaf een artikel in de krant waaruit blijkt dat Amstelv...

lees verder  

Wethouder Ellermeijer legt krans voor omgekomen sporters WOII

Wethouder Ellermeijer legt krans voor omgekomen sporters WOII
0

VVD-wethouder Rob Ellermeijer (Sport) heeft dinsdag 4 mei een krans gelegd voor de sporters die de Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd. Ellermeijer legde de krans samen met de Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim. 

lees verder  

Sport: gebruik duurzaamheidssubsidie!

Sport: gebruik duurzaamheidssubsidie!
0

De VVD Amstelveen is blij dat de subsidieregeling voor het verduurzamen van sportaccomodaties goed gevonden wordt door verenigingen. Woensdag 21 april 2021 besluit de gemeenteraad over het voorstel voor garantiestelling voor een nieuw ...

lees verder  

Inburgering van statushouders: goede steun in de rug, maar let op de uitvoering

Inburgering van statushouders: goede steun in de rug, maar let op de uitvoering
0

Nederland is een van de mooiste landen ter wereld om te wonen, en waar daadwerkelijk iedereen in de basis een kans krijgt. Het is goed dat ook statushouders in Amstelveen die kans krijgen, en daarbij goed door de gemeente begeleid word...

lees verder  

Opinie: Geen windmolens in dichtbevolkte gebieden

Opinie: Geen windmolens in dichtbevolkte gebieden
0

De VVD-fracties uit regio Amsterdam laten in een gezamenlijk opiniestuk weten voorstander te zijn van het opwekken van duurzame energie, maar ziet daarbij geen ruimte voor het bouwen van winturbines in dichtbevolkte gebieden. Lees het ...

lees verder  

VVD loopt 'Rondje Poel' met ondernemers

VVD loopt 'Rondje Poel' met ondernemers
0

De Ondernemersvereniging Amstelveen organiseerde 15 april jongstleden een ‘Rondje Poel lopen' met lokale ondernemers en raadsleden. Vanuit de VVD Amstelveen liepen zes raads- en burgerraadsleden mee.

lees verder  

VVD verheugd over voornemen nieuwe Pathé-bioscoop Amstelveen

VVD verheugd over voornemen nieuwe Pathé-bioscoop Amstelveen
0

De VVD Amstelveen is verheugd dat bioscoopketen Pathé nog altijd toekomst ziet in een nieuwe bioscoop in Stadshart Amstelveen. Pathé is voornemens rond de zomer een koopcontract te tekenen. 'Fantastisch', zegt VVD-wethoud...

lees verder  

Bloemen voor restaurant Aan de Poel: opnieuw 2 sterren

Bloemen voor restaurant Aan de Poel: opnieuw 2 sterren
0

De VVD Amstelveen heeft de eigenaren van restaurant Aan de Poel gefelicteerd met het behoud van 2 Michelinsterren in 2021, zoals begin deze week bekend werd gemaakt. 'Een geweldige prestatie,' zegt raadslid Tom Coumans. 

lees verder  

VVD feliciteert Aan de Poel met behoud 2 Michelinsterren [Video]

VVD feliciteert Aan de Poel met behoud 2 Michelinsterren [Video]
0

Amstelveen - Dat restaurant Aan de Poel ook in 2021 Michelin-sterren mag behouden, was voor  VVD Amstelveen reden om felicitaites over te brengen. Bekijk de video van het bezoek van VVD-raadslid Remco Snoek aan Robbert Veuger.

lees verder  

VVD feliciteert De Jonge Dikkert en Kronenburg met Bib Gourmand

VVD feliciteert De Jonge Dikkert en Kronenburg met Bib Gourmand
0

Amstelveen - VVD Amstelveen heeft de restraurants De Jonge Dikkert en Kronenburg gefelicteerd met de door Michelin uitgereikte Bib Gourmand voor 2021.

lees verder  

Kies Kees! VVD #56

Kies Kees! VVD #56
0

Kees Noomen, fractievoorzitter van VVD Amstelveen, staat bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen op plek 56 op de kandidatenlijst van de VVD. Hoewel een niet direct kansrijke positie, hoopt Kees op veel stemmen!

lees verder  

Kees Noomen (VVD #56) actief op online event 'Koffie met Kees'

Kees Noomen (VVD #56) actief op online event 'Koffie met Kees'
0

Kees Noomen, nummer 56 op de VVD-kandidatenijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, beantwoordde zondagochtend tal van vragen tijdens een speciale online sessie 'Koffie met Kees'.

lees verder  

Lokale ondersteuning voor getroffen Amstelveense ondernemers

Lokale ondersteuning voor getroffen Amstelveense ondernemers
0

Gemeente Amstelveen steunt haar lokale ondernemers ruimhartig met regelingen. Door het hele land zijn ondernemers keihard getroffen door de corona-maatregelen die volgens de centrale overheid moeten worden genomen in verband met de cor...

lees verder  

Paul Feenstra over beleidsvoorstel nieuwe woonruimteverdeling

Paul Feenstra over beleidsvoorstel nieuwe woonruimteverdeling
0

VVD-raadslid Paul Feenstra heeft tijdens de commissievergadering Ruimte, Wonen & Natuur gesproken over het beleidsvoorstel nieuwe woonruimteverdeling. Bijgaand zijn inbreng,

lees verder  

VVD: 'Baggerpilot de Poel startschot voor verdere verbetering waterkwaliteit'

VVD: 'Baggerpilot de Poel startschot voor verdere verbetering waterkwaliteit'
0

Op initiatief van wethouder Ellermeijer (VVD) heeft de gemeente Amstelveen afspraken gemaakt met de gemeente Amsterdam, hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Noord-Holland om een baggerpilot in de Poel uit te voeren.

lees verder  

VVD Amstelveen: sportvelden koesteren

VVD Amstelveen: sportvelden koesteren
0

Woordvoerder sport van de VVD-fractie Victor Frequin heeft zijn zorg uitgesproken over het toenemende gebrek aan ruimte voor sportvelden in Amsterdam. En dat dit gevolgen heeft voor de bezetting van de Amstelveense sportaccommodaties.&...

lees verder  

Plannen voor de lokale omroep(en) tot 2024

Plannen voor de lokale omroep(en) tot 2024
0

Tijdens de commissievergadering van de commissie Burger en Samenleving (B&S) heeft een zogenoemde oordeelvormende discussie plaatsgevonden over kaders voor de subsidiëring van de lokale omroepen AAN! en RTVA. Namens de VVD hee...

lees verder  

Amstelveense woonlasten nog steeds onder landelijk gemiddelde

Amstelveense woonlasten nog steeds onder landelijk gemiddelde
0

Amstelveen blijft nog steeds onder het landelijk gemiddelde voor wat betreft de gemeentelijke woonlasten en heeft het laagste OZB-tarief van de omliggende gemeenten. De Telegraaf berichtte vanochtend naar aanleiding van het jaarlijkse ...

lees verder  

Doorgaand autoverkeer Oude Dorp geweerd

Doorgaand autoverkeer Oude Dorp geweerd
0

De VVD is blij met het Collegebesluit om het Oude Dorp af te sluiten voor doorgaand autoverkeer.

lees verder  

Onderwijs én betaalbare woningbouw aan de Landtong

Onderwijs én betaalbare woningbouw aan de Landtong
0

Woensdag 17 februari heeft de gemeenteraad een besluit genomen om de ontwikkeling van het project Landtong mogelijk te maken. Een herstructurering van het gebied in het centrum van de wijk Groenelaan. Daarbij worden verschillende schol...

lees verder  

TK 2021: Even voorstellen, Kees Noomen

TK 2021: Even voorstellen, Kees Noomen
0

Amstelveen - Kees Noomen, fractievoorzitter van VVD Amstelveen, staat op plek 56 op de VVD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer Verkiezingen. Daarom stellen we hem even voor:

lees verder  

TK 2021: Even voorstellen, Kees Noomen [Video]

TK 2021: Even voorstellen, Kees Noomen [Video]
0

Amstelveen - Kees Noomen, fractievoorzitter van VVD Amstelveen, staat op plek 56 op de VVD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer Verkiezingen. Daarom stellen we hem even voor:

lees verder