Gezonde financiële positie levert een 10 op

VVD wethouder financiën Adam Elzakalai


Uit het meest recente onderzoek van BDO is gebleken dat Amstelveen in de categorie middelgrote gemeenten (50.000-100.000) financieel een van de meest gezonde gemeenten in Nederland is. Amstelveen krijgt van de onderzoekers een dikke 10!

 

Ondanks de turbulente tijd waarin we leven; de Coronacrisis en nu de stijging van de (energie) prijzen weet Amstelveen toch haar financieel gezonde positie in stand te houden

 

“Bij Amstelveen staan de financiën, net als bij veel andere gemeenten, ook onder druk. Maar we staan er door onze gezonde financiële positie toch relatief goed voor,” aldus wethouder Adam Elzakalai (Financiën). “Van de middelgrote gemeenten staan we op plaats 4 qua financiële gezondheid. We blijven doen wat nodig is, zoals investeren in goede voorzieningen en houden ons sociale beleid overeind. Daarvoor gebruiken we onze reserves. Van het kabinet verwachten we de komende tijd duidelijkheid over onze financiële toekomst. Een helder langetermijnperspectief op de bekostiging van grote opgave als woningnood, klimaatverandering, tekorten op de arbeidsmarkt en energietransitie is nodig. Dan kan de gemeente de goede keuzes voor de toekomst maken.”

 

De gemeente Amstelveen blijft investeren

Juist in deze tijd blijft de gemeente investeren in de samenleving. De gemeenteraad heeft met het vaststellen van de begroting 2023 een pakket van voorstellen van 5,7 miljoen euro aan structurele lasten en 38,7 miljoen aan incidentele lasten goedgekeurd voor de komende jaren. Hierdoor kan het college van B en W direct met een groot aantal punten uit het nieuwe coalitieakkoord aan de slag. De gemeente investeert de komende jaren in speerpunten als het Stadshart en een fonds voor ‘groen, water en recreatie’. Ook voor preventie en dementie en handhaven op leegstand van woningen zijn middelen beschikbaar gekomen en blijven we investeren in sport, cultuur en duurzaamheid.

 

Amstelveen financieel gezond

De jaarlijkse BDO-benchmark Nederlandse gemeenten levert Amstelveen, net als vorig jaar het hoogste rapportcijfer, een 10, op. Dit houdt in dat de gemeente het minste risico loopt om in financiële problemen te komen.

 

Lage woonlasten in Amstelveen

Volgens BDO is bij Amstelveen de verhouding tussen schulden en eigen reserves goed. Amstelveen heeft geen groot bedrag aan openstaande schulden of leningen en is in staat op langere termijn aan haar verplichtingen te voldoen. Amstelveen kent een structureel sluitende begroting. En Amstelveen heeft in vergelijking met andere gemeenten de woonlasten (ozb, riool- en reinigingsheffing) laag weten te houden. Hierdoor kan de gemeente financiële tegenvallers (als het nodig is) opvangen door belastingen te verhogen. Voor veel gemeenten is dit lastiger, omdat de woonlasten daar al hoog zijn.

 

De VVD is trots op het mooie rapportcijfer; het resultaat van een jarenlang verstandig en toekomstgericht financieel beleid.