VVD vragen over hoog percentage inbraken

Vragen VVD woninginbraken Janneke Leegstra


VVD stelt schriftelijke vragen over hoge aantal woninginbraken


Het baart de VVD zorgen dat de hoeveelheid woninginbraken in Amstelveen in deze donkere dagen merkbaar lijkt te zijn toegenomen. In de voorliggende periode lag het aantal al hoger in onze gemeente dan in de rest van het land. Er waren volgens beschikbare gegevens 4,71 woninginbraken per 10.000 inwoners in het derde kwartaal van 2022, afgezet tegen 3,20 in de rest van Nederland. En dat terwijl het gevoel van veiligheid in de eigen woning zo belangrijk is voor mensen. Daarom heeft de partij hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

 

Maandelijkse rapportage woninginbraken

De VVD wil graag bevestigd krijgen of de officiële cijfers overeenkomen met wat we om ons heen zien. De meest recente cijfers die beschikbaar gesteld zijn door de gemeente Amstelveen dateren van september 2022. “De VVD zou graag zien dat de gemeente inbraakcijfers maandelijks op wijkniveau deelt. Daarnaast is het essentieel om inwoners goed te blijven informeren over preventiemaatregelen en beschikbare subsidies voor hang- en sluitwerk en eventuele andersoortige beveiliging van de woning. Uit rondvraag blijkt dat dit lang niet altijd bekend is bij mensen”, aldus VVD-gemeenteraadslid Janneke Leegstra.

 

Anti Inbraak Team

Helderheid over oplossingspercentages van woninginbraken is ook van belang voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van inwoners. Het in 2019 ingestelde Anti Inbraak Team bleek heel succesvol, de VVD wil graag weten wat daarvan de status is en of (versterkte) inzet daarvan kan bijdragen aan de veiligheid van inwoners in de eigen woning.


Amstelveen als veilige stad

Amstelveen doet het in algemene zin nog steeds goed op het vlak van veiligheid, ook volgens de meest recente data. Al is elk misdrijf er een teveel en moet wat betreft de VVD zeker het aantal woninginbraken omlaag gebracht worden.  Hieronder vindt u de vragen die Janneke Leegstra heeft gesteld