Wat moet dat moet, maar we hebben zorgen

VVD Amstelveen zorgen bij komst AZC


We moeten onze verantwoordelijkheid nemen

De Amstelveense VVD vindt het goed dat de gemeente Amstelveen haar verantwoordelijkheid neemt met betrekking tot de opvang van asielzoekers. Dit standpunt wordt ingegeven door de overtuiging dat mensen die vluchten voor levensbedreigende situaties een veilige plek moeten kunnen vinden.


Spreidingswet is een gotspe

Maar, de liberalen zetten hun vraagtekens bij de verplichting die volgt uit de (te verwachten) spreidingswet. Kees Noomen: “Het is een gotspe dat deze wet nodig is, er zijn in Nederland zo’n 194 gemeenten (cijfers RTL september 2022) die gewoon niet hun steentje bijdragen. Amstelveen voldoet telkens keurig aan haar doelstellingen, maar Amsterdam bijvoorbeeld duwt haar opvang probleem de regio in”

 

Waarom juist in gebieden waar al veel mensen wonen?

De VVD vraagt zich af waarom juist in gemeenten waar de dichtheid qua bewoners al zo hoog is, er persé nog meer mensen moeten worden toegevoegd. Te veel mensen op elkaar zorgen voor problemen. “We creëren potentieel een situatie van onverdraagzaamheid, onvrede en onveiligheid, en daar moeten we zeer alert op zijn aldus Noomen.


Vrees voor overbelaste voorzieningen

De gemeente zorgt voor het aanwijzen van een locatie, maar het COA moet zorgen voor de bouw en de daadwerkelijke opvang. Onderbezetting en de daaruit volgende chaos bij het COA geeft de VVD niet veel vertrouwen in de uitvoering van de opvang. Zij vreest dan ook dat de reeds overbelaste voorzieningen in Amstelveen het nog zwaarder krijgen.


Goed doen voor inwoners van Amstelveen

“We moeten niet vergeten voor wie we hier eigenlijk zitten” aldus Kees Noomen. “Wij moeten het primair goed doen voor onze inwoners. Als de veiligheid, leefbaarheid en voorzieningenniveau onder druk komen te staan door een grote instroom van mensen die we hier moeten huisvesten, dan zijn we uiteindelijk niet goed bezig”


Maximale transparantie en veiligheid

De liberalen willen maximale transparantie tijdens het hele traject van planning, bouw en ingebruikname van een AZC richting de inwoners van Amstelveen en de buurgemeenten. Veiligheid heeft daarbij hoge prioriteit.


Heeft u vragen over de eventuele komst van een AZC naar Amstelveen of wilt u meer weten over immigratie? Neem dan contact op met Kees Noomen


De volledige woordvoering van Kees Noomen tijdens het raadsdebat van 1 februari 2023 over de voorwaarden tot vestiging van een AZC leest u hieronder