Aanpak mobiele telefoons in de klas urgent


De mobiele telefoon is niet alleen een stoorzender in de klas, het verlaagt ook de resultaten van de leerlingen in de klas. Het meenemen van een mobiele telefoon, zelfs als die wordt ingeleverd, heeft een negatieve invloed op de leerprestaties van kinderen. Kennis Rotonde, het nationaal regieorgaan voor onderwijsonderzoek, stelt dat “smartphonegebruik een negatieve invloed heeft op de leerprestaties.” Dit blijkt uit onderzoek onder 16-jarige leerlingen.

 

Minister zet eerste stap

Minister van Onderwijs Dennis Wiersma heeft aangegeven met scholen in gesprek te gaan over een verbod op mobiele telefoons in de klas. In dertien landen, waaronder België en Frankrijk, is al een dergelijk verbod ingevoerd. Ook de meerderheid van de leraren is voorstander van zo’n verbod, volgens een onderzoek van Teacher Tapp en Kennisnet.

  

Amstelveen aan zet 

De PvdA en VVD willen dat het College van Burgemeesters en Wethouders hieraan een Amstelveens vervolg geeft. Guy Muller, burgerlid onderwijs namens de Partij van de Arbeid: “Een mobiele telefoon is als een mug in de slaapkamer. Hij leidt continu af met zijn zoomende geluid. Terwijl aandacht essentieel is om je lessen te kunnen volgen.” Elisa De Marco, woordvoerder onderwijs VVD: "Het is bemoedigend dat sommige scholen in Amstelveen al stappen zetten richting een smartphone-vrij school. Ik ben geen voorstander van een van boven opgelegd verbod maar denk dat het goed is met elkaar in gesprek te gaan."

 

De partijen vragen het college dan ook om in gesprek te gaan over een eventueel verbod op mobiele telefoons in de klas. PvdA en VVD roepen het College van B&W op om actie te ondernemen in het belang van de kwaliteit van het onderwijs in Amstelveen.

 

Meer weten over onderwijs of het gebruik van mobiele telefoons op school? Neem dan contact op met Elisa De Marco


De volledige schriftelijke vragen vindt u hieronder :