VVD pleit voor meer ruimte voor flitsbezorgers

VVD pleit voor wat meer ruimte voor flitsbezorgers


Nieuw ruimtelijk kader

De VVD staat achter het creëren van een ruimtelijk kader voor de vestiging van flitskoeriers. Tot op heden is dat er nog niet, waardoor vestiging op mogelijk ongewenste locaties lastig te voorkomen is. Het kader dat het college op dit momentvoorstel maakt alleen vestiging op bedrijventerreinen mogelijk, en sluit daardoor ook de Legmeer uit vanwege toekomstige ontwikkelingen. 


Te beperkend voor de sector

De VVD vindt dat wat te beperkend voor een sector die nog niet zo heel lang bestaat in Nederland en vrij recent een positieve transformatie heeft doorgemaakt. In eerste instantie werd melding gemaakt van overlast door omwonenden en zorgen om verkeersveiligheid, maar er zijn door de branche veel maatregelen genomen om te zorgen voor een verbeterde en veilige operatie, in samenspraak met omwonenden.


Overlast beperkende maatregelen

De markt is geconsolideerd en veel vestigingen van flitsbezorgers hebben een uitstraling gekregen die meer bij de omgeving past. Er zijn maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te vergroten en overlast voor omwonenden te voorkomen. Dat geldt ook voor de op dit moment enige flits bezorgingsvestiging in Amstelveen, die van Getir in het winkelcentrum Kostverlorenhof. 

 

Mogelijkheid voor ruimer kader

Dat biedt de mogelijkheid om een wat ruimer kader mee te geven aan de vestigingseisen die de gemeente stelt aan flitskoeriers. Dit zorgt ervoor dat deze ondernemingen door middel van passende afstanden tot de klanten een werkend bedrijfsmodel kunnen hanteren in Amstelveen. Flitsbezorgingsdiensten binnen de gemeentegrenzen voorzien namelijk in een belangrijke behoefte van inwoners en bieden lokale werkgelegenheid. De VVD vindt het belangrijk om dit mogelijk te blijven maken. Daarom heeft woordvoerder Janneke Leegstra tijdens het raadsdebat van 22 februari het college gevraagd om de kaders iets ruimer te maken.

 

Dit met nog steeds als uitgangspunt dat een pand met bedrijfsbestemming op een bedrijventerreinen als primaire vestigingslocatie is aangewezen. Maar als andere locaties – bijv. in aanloopstraten – mogelijk ook voldoen aan alle kaders die worden meegegeven, die niet uit te sluiten.

 

De VVD is voornemens hiertoe een amendement bij de behandeling van dit onderwerp in de raad van 29 maart 2023 in te dienen.