VVD blij met plannen nachtsluiting Schiphol

© Marco Spuyman 2019


De Amstelveense VVD is blij met de door Schiphol CEO (a.i.) Ruud Sontag aangekondigde maatregelen om de geluidsoverlast voor de omwonenden zo veel mogelijk te beperken. Ook veel Amstelveners zitten ’s nachts meerdere malen rechtop in bed doordat er weer een zware freighter laag over komt vliegen. Dat het vliegveld ’s nachts tussen twaalf en vijf uur ’s ochtend dicht gaat geeft voor heel veel mensen in de regio eindelijk rust. 


“Wij hopen dat de voorgenomen maatregelen de leefomgeving voor onze inwoners verbeteren. De Amstelveense VVD dringt alle lange tijd aan op het terugdringen van de geluidsoverlast en de luchtverontreiniging” - aldus woordvoerder Menno van Leeuwen. 


De nachtelijke sluiting geeft primair een positief effect op de gezondheid van de omwonenden, en daar gaat het om. Maar Schiphol is een belangrijke werkgever in de regio en ook voor veel Amstelveners een bron van inkomen. De VVD vraagt zich dan ook af wat de economische effecten zullen zijn. Menno van Leeuwen: “We moeten afwachten wat het effect in bredere zin zal zijn, maar met het oog op de toekomst is de aangepaste koers van de luchthaven een stap in de goede richting. Laten we vooral sturen op het effect, en ons niet alleen focussen op het terugbrengen van het aantal vliegbewegingen” De VVD kan zich dan ook goed vinden in de woorden van Sondag die het kabinet oproept om duidelijke grenzen aan te geven voor geluid en uitstoot, los van het aantal vluchten”