Thorbecke penning voor Claudio Mancinelli

Claudio Mancinelli VVD Amstelveen ontvangt Thorbecke penning


Tijdens de drukbezochte ALV van de VVD Amstelveen e.o. ontving Claudio Mancinelli uit handen van Lennart Salemink namens het VVD-hoofdbestuur de Thorbecke penning als blijk van waardering voor het vele werk dat hij voor de Amstelveense VVD heeft gedaan.

 

Claudio stond 12 jaar lang aan het roer als bestuursvoorzitter van de VVD Amstelveen e.o. en heeft door zijn tomeloze energie en inzet ervoor gezorgd dat de VVD stevig geworteld is in Amstelveense samenleving.


Volledig belangeloos werkte Claudio tot vaak wel 20 uur per week om “de club” zoals hij dat noemt aan te moedigen en van advies te voorzien. Een netwerker puur-sang die ervoor zorgde dat de achterban niet alleen uitgebreid werd, maar zich ook verbonden voelde met het reilen en zeilen in de Amstelveense politiek.

 

Legendarisch zijn de bijeenkomsten waarin stevig gedebatteerd werd over de te volgen koers van de VVD, altijd voorzien van een lekker hapje en een ”plonsje”, zoals Claudio placht te zeggen. Een vriendenclub, waar mensen samenwerken, elkaar wat gunnen en waar veel gelachen wordt. En dat is nog steeds zo.

 

Met een enorm personele vernieuwingsslag bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 heeft Claudio er met zijn bestuur voor gezorgd, door een mix van oud en nieuw, dat de continuïteit in Amstelveense fractie verzekerd is, en dat tegelijkertijd voldaan wordt aan de veranderende wensen van de VVD-stemmers. Een knappe prestatie.

 

Samen met oud-fractievoorzitter Kees Noomen en wethouder Herbert Raat werden vele politiek noten gekraakt, maar ook vele samenwerkingsverbanden voorzien van de nodige Haarlemmerolie. Iets wat in de politiek bij tijd en wijle zeer noodzakelijk is.

 

Claudio heeft samen met zijn bestuur bestaande uit Hanny Guit, André van de Sterre, Marcel van Beek en Carel Emmelot gezorgd voor een Amstelveense VVD die staat als een huis. De volgende generatie bestuurs- en fractieleden werken nu hard aan de verdere uitbouw van deze liberale woning.

 

De toekenning van de Thorbecke penning aan Claudio, een uitzonderlijke gebeurtenis binnen de VVD, is dan ook een zeer welverdiend.