Mariëlle Paul (TK) bezoekt Amstelveen

Op uitnodiging van Raadslid Elisa De Marco kwam Mariëlle naar Amstelveen om te praten over onderwijs. Een rondetafelgesprek met schooldirecteuren, leraren, ouders en kinderopvang over de instroom van niet Nederlands sprekende kinderen in de onderbouw van ons primair onderwijs stond op de agenda.


Elisa: "Ik kijk terug op een waardevol gesprek waarin we met elkaar hebben besproken wat heel goed gaat in Amstelveen en we hebben ook uitdagingen benoemd."


We zijn trots op onze taalscholen en onze tolerante, open cultuur in Amstelveen. Wel zien we dat het onderwijs geconfronteerd wordt met uitdagingen als gevolg van de veranderende leerlingenpopulatie. Met name het informeren van ouders over hoe het onderwijssysteem werkt in Amstelveen kan beter. Aandacht voor de leerkracht die al voldoende op het bordje heeft liggen werd ook genoemd. In een ideale situatie krijgen scholen meer ondersteuning om leerlingen die nog geen of niet goed Nederlands spreken, extra te ondersteunen.

 

We bezochten ook de interactieve, mooie gymzaal van basisschool De Bloeiwijzer. Door Ronald Bouwman werden we rondgeleid op zijn school en hebben we een inspirerend gesprek gevoerd over leiderschap, lef, durf en positieve mindset.

 

Een geslaagd werkbezoek!