VVD vraagt inzet interventieteams

VVD motie interventie teams aangenomen


Op 19 april jl. is tijdens de gemeenteraadsvergadering een VVD-motie met ruime steun aangenomen, waarin het college van B&W wordt verzocht de inzet te onderzoeken van een multidisciplinair interventieteam om inbraken en andere hoge impact veiligheidsthema’s tegen te gaan.


Nieuw interventieteam 

Eerdere inzet van een anti-inbraak team in Amstelveen op initiatief van VVD-wethouder Herbert Raat is succesvol gebleken, met een daling van het aantal woninginbraken van 34% t.o.v. van 8% landelijk in 2019. Aangezien het aantal woninginbraken in 2022 ruim boven het landelijk gemiddelde ligt wil de VVD graag dat er opnieuw naar het opzetten van een interventieteam gekeken wordt.


Hoge impact veiligheidsthema's

Naast inbraken in woningen en auto’s zijn jeugdoverlast en overlast van verwarde personen een onderwerp van zorg. Door het instellen van een multidisciplinair interventieteam kunnen meerdere van deze hoge impact veiligheidsthema’s snel en flexibel worden aangepakt. Zo wordt ook doelmatig met de inzet omgegaan en rekening worden gehouden met seizoensinvloeden, omdat bijvoorbeeld woninginbraken in de donkere maanden veel aandacht vragen terwijl jeugdoverlast in de zomer vaker voorkomt.


Inspelen op actuele problematiek

Volgens woordvoerder Janneke Leegstra kan er door middel van een multidisciplinair interventieteam snel worden ingespeeld op de actuele problematiek en wordt de algehele veiligheid maar ook het gevoel van veiligheid van Amstelveense inwoners vergroot.


De volledige motie kun u hieronder lezen :