Luchtvervuiling: Kinderen zijn extra kwetsbaar


Femke Lagerveld, woordvoerder gezondheid & sport en Elisa de Marco, woordvoerder onderwijs-huisvesting & jeugd, stellen het College van B&W vragen naar aanleiding van de uitzending van EenVandaag van 5 mei 2023 over gezondheidsschade bij kinderen.

 

Femke: "Niet heel verrassend dat ook Amstelveense locaties worden genoemd. We stellen het college daarom vragen over eventuele maatregelingen."

 

Elisa: "De gezondheid van Amstelveense kinderen is belangrijk. Dat er volgens de GGD aanzienlijk risico is op gezondheidsschade is een reden om in Amstelveen verder onderzoek te doen."

   

Gezondheidsproblemen

 De GGD adviseert sinds 2010 via de richtlijn 'luchtkwaliteit en gezondheid' over 'gevoelige bestemmingen'. Daarin staat hoe ver een school, kinderopvang, sportlocatie of verzorgingstehuis minimaal van een drukke weg moet liggen omdat anders de luchtkwaliteit te slecht is en die voor gezondheidsproblemen kan zorgen.

 

Uitstoot gevaarlijker dan gedacht

In maart zijn de afstandseisen versoepeld omdat de uitstoot van verkeer in de afgelopen 15 jaar flink omlaag is gegaan. Eerdergenoemde locaties moeten vanaf nu ten minste 150 meter van een snelweg liggen, dat was eerst minimaal 300 meter. Voor drukke wegen in steden is de grens verlegd van 50 naar 25 meter. De eis bij provinciale wegen is ongewijzigd en blijft 50 meter. Maar binnen de afstand is de uitstoot wel gevaarlijker dan gedacht.

 

Kinderen extra kwetsbaar

Met name kinderen zijn extra kwetsbaar. Luchtvervuiling is een belangrijke bedreiging voor de gezondheid, waarschuwt een kinderlongarts. "We weten dat 1 op de 5 kinderen met astma in Nederland, die astma te danken heeft aan luchtvervuiling." Bovendien worden de astma-klachten bij kinderen ook verergerd door blootstelling aan verontreinigde lucht.

 

Uit een rondgang langs scholen, kinderdagverblijven, bso's en verpleeghuizen blijkt dat vrijwel geen enkele locatie op de hoogte is van de GGD-richtlijn voor luchtkwaliteit.

 

Zie bijlage voor de schriftelijke vragen: