VVD vragen over autoluw beleid A'dam

VVD leden in de VRA: vlnr Menno van Leeuwen (Amstelveen) - Emilie Karregat (Edam-Volendam) - Fidel Lopes (Alkmaar) en Daan Wijnants (Amsterdam)

VVD leden VRA stellen vragen over autoluw Amsterdam


Een aantal leden van de Vervoerregio Amsterdam hebben dinsdag 9 mei schriftelijke vragen gesteld aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur Melanie van der Horst die tevens wethouder Verkeer is van de gemeente Amsterdam. Aanleiding is het artikel in Het Parool van 14 maart j.l. waarin aangekondigd wordt dat Amsterdam autoroutes dwars door de stad wilt schrappen en de bewegingsvrijheid van de automobilist ingrijpend wilt beperken. De raadsleden maken zich zorgen over de nadelige effecten hiervan voor de omliggende gemeenten. Daarnaast vragen zij zich af welke belangen zwaarder wegen, die van Amsterdam of die van de regio?

 

Menno van Leeuwen (VVD raadslid in Amstelveen en namens Amstelveen in de VRA) zegt hierover: ” De gemeente Amstelveen heeft herhaaldelijk aangegeven, dat de auto voor ons een belangrijk vervoermiddel moet blijven in de toekomst. Als Amsterdam eenzijdig doorgangsroutes gaat blokkeren en parkeerplaatsen schrappen, dan heeft dit direct nadelige gevolgen voor Amstelveen. Eerder zagen we dat in Amstelveen-Noord waar veel Amsterdammers hun auto parkeren vanwege de autoluwe plannen van de Wethouder. Wij zouden liever zien, dat Amsterdam zich als een goede buur opstelt in plaats van een verre vriend.”

 

Ook het Zaanse VVD Raadslid Fidel Lopes herkent deze opstelling van Amsterdam jegens Zaanstad: "Wij als Zaanstad hebben veel te danken aan Amsterdam maar de ook in Zaanstad missen wij de juiste instelling bij onze buurgemeente. Amsterdam denkt alleen aan Amsterdam en nooit verder dan de gemeentegrenzen. Wij zien dit fenomeen gebeuren bij de nu spelende kwestie inzake de windmolens in de Noorder-IJplas maar ook bij deze plannen voor het autoverkeer."

 

VVD’er Emile Karregat uit Edam-Volendam maakt zich daarnaast ook zorgen voor de consequenties voor het bedrijfsleven: “Die moeten door de Zero-Emissie Zones  fors investeren in elektrische vrachtwagens en bedrijfsbussen, maar extra laadcapaciteit is niet voorhanden. Zo kun je niet ondernemen. Een ontheffing voor een aantal jaar voor deze doelgroep zou reëel zijn”.

 

De raadsleden zouden graag zien dat de gemeente Amsterdam eerst laat onderzoeken wat de nadelige effecten kunnen zijn voor andere gemeenten voordat men de autoluwe plannen gaat uitwerken. Menno van Leeuwen hierover: “Wat daarnaast heel zorgelijk is, is de verschraling die plaatsvindt in het Openbaar Vervoer. Als je mensen wilt verleiden om de auto te laten staan, dan moet je juist investeren in OV en er niet op bezuinigen. Anders pest je alleen mensen uit hun auto's.


De vragen die Menno van Leeuwen en zijn VRA college's hebben gesteld vind u hieronder :