In gesprek over het Amstelveense Stadshart

VVD Amstelveen Jet Smit in gesprek over het Stadshart


Dat er wat in het Amstelveense Stadshart moet gebeuren, dat weten we allemaal, en de VVD fractie dringt er dan ook al jaren bij het college op aan dat er actie ondernomen moet worden, en dat er een facelift moet komen en een kwaliteitsslag gemaakt moet worden in en om het Stadshart.

 

Terugloop in aantal bezoekers

De gemeente heeft recentelijk cijfers gepubliceerd over het aantal bezoeken aan het Stadshart, en daaruit blijkt dat er 40% minder mensen het Stadshart bezoeken dan een aantal jaren geleden. De gevolgen van die terugloop zijn op allerlei plaatsen in het Stadshart te merken. In het Stadshart valt niets te beleven, zo valt er te horen: het is er een dooie boel.

Volgens de VVD zou ons Stadshart een plek moeten zijn waar men elkaar ontmoet, winkelt en er ruimte is voor veel meer verschillende functies dan er nu worden aangeboden.

 

Leegstand Stadshart

Teruglopende bezoeken betekent teruglopende verkopen; er zijn veel zelfstandige detaillisten die gestopt zijn. Het Stadshart heeft daardoor, zeker na Covid erg veel last van leegstand. Naast teruglopende bezoekersaantallen zijn de prijzen van de huur nog verder omhooggegaan. Voor de gemiddelde zelfstandige ondernemer is dat niet meer op te brengen.Dit zijn juist diegenen die extra kleur aan het aanbod geven, maar ze verdwijnen een voor een. De VVD vindt dit een verontrustende ontwikkeling. Juist een gevarieerd aanbod zorgt ervoor dat het winkelcentrum aantrekkelijk is en blijft voor een grote groep mensen.

 

Plannen

De grootste vastgoedeigenaar in het Stadshart is UnibailRodamco-Westfield, een speler van wereldformaat met Franse wortels. Zij hebben de laatste jaren erg veel geld gestopt in de bouw en ontwikkeling van The Mall of the Netherlands in Leidschendam. Een dergelijke investering zou ook in Amstelveen best op z’n plaats zijn, hoewel we het in Amstelveen eerder over verbouw dan nieuwbouw zullen hebben. In de afgelopen jaren zijn heel wat plannen de revue gepasseerd en de VVD vindt het nu tijd worden dat het concreter gaat worden en dat er tempo wordt gemaakt. Duidelijke plannen waarover de raad zich kan buigen.

 

Wethouder Herbert Raat (VVD) heeft in de vorige periode heel veel energie en tijd gestoken in de plannen voor het verbouwen van de cultuurstrip (P60, Schouwburg en Platform C), eigendom van de gemeente. Het bestemmingsplan is een paar maanden geleden aangepast en vastgesteld en er kan dus nu een begin gemaakt worden met de voorbereidingen. We zijn als VVD heel blij dat het harde werk van de wethouder eindelijk resultaat gaat opleveren.

 

De vrijdag markt

In het originele ontwerp van het Stadshart is nadrukkelijk ruimte gelaten voor een grote open gebied. De reden hiervoor is de aanwezigheid van de grote en populaire vrijdagmarkt. Door de markt nu op een andere manier op te stellen, en er dus op een andere manier gebruik wordt gemaakt van de ruimte door de markt, wordt de mogelijkheid gecreëerd voor het vergroenen, herinrichten en aantrekkelijker te maken van de rest van het Stadsplein. Volgend de VVD een goede ontwikkeling.

 

Heetste plek van Amstelveen

Door het ontbreken van schaduw op het Stadsplein zoeken mensen op warmere dagen hun heil elders; het is simpelweg te warm voor een aangenaam verblijf op het plein. De Amstelveense VVD heeft dan ook begin juni 2021 een raad breed aangenomen motie ingediend met de vraag om te onderzoeken of er een groene pergola geplaatst kan worden op het stadsplein. Deze pergola geeft niet alleen visueel soelaas, maar kan ook enorm bijdragen aan het creëren van schaduw op het plein en daarmee bijdragen aan het verlagen van de temperatuur in de zomer.

 

Win-win-situatie

De ondernemers in het Stadshart moeten een fijn ondernemersklimaat hebben om hun bedrijven (weer) te laten groeien en opgebouwde tekorten weg te werken. Dat kan lukken door het winkelcentrum te moderniseren en de buitenruimte aangenamer en aantrekkelijker te maken zodat mensen weer meer komen en langer verblijven in het Stadshart. Voor het eerste deel zijn de vastgoed eigenaren verantwoordelijk, het andere deel neemt de gemeente voor haar rekening.

 

De Amstelveense VVD vindt dat er dus nu gezamenlijk en snel begonnen moet worden met de aanpak van het Stadshart. Alleen dan kunnen we over een tijdje weer een aantrekkelijk winkelcentrum hebben waar mensen uit Amstelveen en omstreken weer graag komen en verblijven. De winkeliers en de horecaondernemers maken dan weer winst, en dat is dan ook weer goed voor de eigenaren van het Stadshart. Win-win dus


Onze fractievoorzitter Jet Smit naam deel aan een gesprek bij 1Amstelveen over dit onderwerp.


U kunt het hele gesprek hier nog eens bekijken :  https://youtu.be/JJjD30IOL18


Geïnteresseerd in de laatste CBS cijfers over de retail in het algemeen? Lees dan HIER verder


De motie mbt de groene pergola van juni 2021 vindt u hieronder: