arrow_back

'Corona-crisis gaat grote impact op Amstelveen hebben'


VVD-wethouder Herbert Raat waarschuwt dat de ontwikkelingen rond het Coronavirus en de door de overheid genomen maatregelen om het virus in te dammen grote impact op Amstelveen gaan hebben.

Raat, verantwoordelijk voor de gemeentelijke financien, laat tegenover AmstelveenZ weten dat de gevolgen weliswaar nog moelijk te overzien zijn, maar dat de impact groot zal zijn. De klappen zullen zich niet alleen beperken tot de kunst en cultuursector (zie hier RTVA) waarschuwt Raat, maar heel Amstelveen wordt geraakt.

Hij stelt dat het College van B en W een duidelijke regierol wil pakken. De voorbesprekingen voor de nieuwe begroting zijn in ieder geval opgeschort, omdat alles nu onzekerder is geworden. Raat roept Amstelveners wel op om rustig te blijven en de richtlijnen van het RIVM te volgen.

 

 Reacties

Locatie