arrow_back

'Een dijk van een sluitende begroting'


VVD-fractievoorzitter Kees Noomen heeft tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad (woensdag 11 november 2020) benadrukt dat het College van B en W een dijk van een sluitende begroting heeft gepresenteerd. Onderstaand zijn integrale bijdrage in het begrotingsdebat:

Voorzitter,

De begroting van 2021. Iedere generatie maakt een enorme crisis mee. Eentje waarbij alles anders wordt. Daarom zal het coronajaar 2020 voor altijd in onze gedachte gebrand staan. Helaas is er over de toekomst ook nog eens niets te zeggen. Maar we realiseren ons hoe belangrijke gezondheid is en dat ziek worden een directe angstaanjagende bedreiging is.

Uit de vorige crisis van 2008 hebben we geleerd dat bezuinigen meer stuk maakt dan ons lief. Want er is er is leven na corona. Daarom kiest dit college ervoor om te blijven investeren in zaken die voor Amstelveen belangrijk zijn, zoals schoolgebouwen, zwemwater, veiligheid, cultuur, jeugdzorg.

Wij gaan ouders niet meer vertellen dat er geen plaats is op een Amstelveense school is of op zwemles. Daarom wordt er 50 miljoen in nieuwe schoolgebouwen gestopt en 12,5 mio voor nieuw zwemwater.

Geen lastenverhoging is sociaal voor iedereen

En het mooie is, dat eigenlijk niet eens de lasten moeten worden verhoogd. Alleen datgene waar toe het Rijk ons verplicht zoals bij de afvalstoffenheffing. Dat dit in Amstelveen zo kan is niet alleen verdienste van dit college maar ook van de colleges hiervoor. Hier geldt wel, behaalde resultaten uit het verleden bieden garantie voor de toekomst.

Er ligt hier een dijk van een sluitende begroting.

Je kan het zo gek niet bedenken of er is in Amstelveen een potje voor. Het enige wat je je soms af kan vragen, is of het meer mag zijn, maar niet dat er niet in is voorzien, want aan alles is hier gedacht. Overal in Nederland zijn er miljoenen meer nodig voor de Jeugdzorg. Terwijl kinderen in Almere, Purmerend, Zaanstad en het übersociale Amsterdam door clienten-stops niet meer de adequate zorg krijgen, laten wij in Amstelveen niemand in de kou staan. 

Dat neemt natuurlijk niet weg dat je best kritisch naar de rompbegroting mag kijken. Veel zaken blijven nu onder de radar en zijn niet meer voldoende zichtbaar om op te sturen. Het college heeft de handschoen opgepakt om de doorlichting serieus te nemen en bij de perspectief nota 2022 met voorstellen te komen.

Voor wethouders blijft het lastig in eigen vlees te snijden en misschien moet dit wel worden uitbesteed om tot betere benchmarks te komen. Maar zoals bbA voorstelde in de commissie, die voor even zijn linkse veren afdeed, om met een taakstelling van 5 miljoen uit de organisatie te komen gaat ons te ver, mede omdat het niet nodig is.

De VVD wil investeren in De Poel, scholen, sport en cultuur

Want we hebben geld en waar moet het dan naar toe? Het uitbaggeren van de Poel misschien? De VVD kan hier niet mee wachten. Welk hoogheemraadschap heeft hier de kluit belazerd door de poel zo te laten dichtslibben? Zeker in deze coronatijd waar vakantie in eigen land de norm wordt is het een gotspe dat er geen stadsstrand in Amstelveen is. Wel goed dat u er nu geen geld voor wordt vrijgemaakt maar we verwachten op korte termijn een positionpaper van de wethouder, wat wel kan.

Waar het geld nu wel naar toe gaat is duurzaam gemeentelijk vastgoed. Het worden geen gewone scholen, nee het worden duurzame scholen en sportaccommodaties. Vastgoed waarmee we niet alleen aan onze klimaatdoelstelling kunnen voldoen maar ook waar onze kinderen en leraren gezond les krijgen. Daarom heeft de reactie van GroenLinks mij in de commissie ook zo verbaasd. Wij halen hiermee niet alleen het kneiterlinkse college uit Amsterdam links in, maar ook nog eens Klaas Dijkhoff met zijn nieuwe VVD-verkiezingsprogramma.

Het lijkt wel of het nooit goed is en het niet meer om de inhoud gaat maar meer om de VVD te bashen en coûte que coûte de OZB moeten worden verhoogd. Of te stoppen met het zeer succesvolle inbraakpreventieteam. Zelfs als de VVD met voorstellen voor cultuur komt zoals met ideeën voor bunker moeten deze naar de prullenbak zoals recentelijk in de pers stond.

Ik denk dat wij juist iedere strohalm moeten gebruiken om het verhaal van de tweede wereldoorlog te blijven vertellen zelfs als de grootste gebrade hanen daar tegenover wonen en er last van hebben. Cultuur is niet alleen datgene wat ons bindt en moeten we zeker in de tijd van corona meer omarmen dan ooit tevoren.

Dit college heeft voor de culture instellingen in Amstelveen al zijn nek uitgestoken, maar de VVD wil nog een stap verder gaan en een lans breken voor het Amsterdamse bostheater wat op Amstelveens grondgebied ligt. En zal met een motie komen.

De uitdaging: iedereen in Amstelveen een woning en een baan

Voorzitter,

Iedereen een betaalbare woning in Amstelveen blijft grote uitdaging en daarom een oproep aan het college. Nog niet zo lang geleden waren er plannen om ieder leeg kantoor om te katten in woningen en ‘bouwen, bouwen, bouwen’ was het motto. Nu de ene blokkendoos na de andere verrijst schrikken we hier van en vragen we ons af of Amstelveen dit wel aan kan. Om dit soort proces beter inzichtelijk te maken lijkt het ons verstandig dat een ieder elk woondossier in een tijdlijn kan volgen op de website ,vanaf het eerste idee, de bijstellingen in het proces, alle participaties rondes tot de einddatum. No more secrets.

Tenslotte voorzitter,

Dit college heeft de big picture in de gaten, heeft lef om over corona heen te kijken en te blijven investeren in onze mooie gemeente en de mensen die daar wonen. De economie is de motor van onze samenleving en moet blijven draaien want het volgende verkiezingsthema wordt straks ‘banen, banen, banen’.

Kees Noomen, fractievoorzitter VVD Amstelveen.Reacties

Locatie