arrow_back

Geen nacht- en weekendvluchten meer boven Amstelveen?


Het college van B&W heeft in een position paper aangegeven waar de prioriteiten voor Amstelveen liggen met betrekking tot de ontwikkeling rond Schiphol. Bij de besprekingen afgelopen week in de raadscommissie RWN benadrukte wethouder Herbert Raat dat er eerst daadwerkelijke maatregelen genomen moeten worden om de overlast tegen te gaan voordat Amstelveen wil praten over een eventuele groei van Schiphol.

VVD-raadslid Paul Feenstra: 'Het gaat ons om een goede balans tussen leefbaarheid en werkgelegenheid vanuit de luchtvaart, dus tussen lusten en lasten voor Amstelveen. En dat geldt ook voor de veiligheid. Die balans lijkt nu naar de verkeerde kant door te slaan'.

Vliegveld in zee

Burgers moeten qua geluid rekening houden met elkaar, maar Schiphol laat vliegtuigen dwars over Amstelveen vliegen. Dus veel hinder voor de inwoners van Amstelveen, ook ’s nachts en in het weekend en dan ook nog vaak op de zondagochtend, zoals vorig weekend weer eens duidelijk werd. In de position paper wordt gepleit voor een vliegveld in zee, dat is ook voor de VVD op de lange termijn de enige manier om de overlast voor Amstelveen echt tegen te gaan.

Korte termijn

Maar om ook op kortere termijn de druk op onze nationale luchthaven te beperken ziet de VVD, samen met een groot deel van de overige raadsfracties, een goede mogelijkheid in het stimuleren van het treinverkeer in Europa en het verplaatsen van vluchten naar Lelystad. Daarnaast zou vooral ook eens gekeken moeten worden naar aanpassing en beperking van vliegtijden rond Schiphol, ook daarmee kan op korte termijn iets gedaan worden tegen de overlast ’s nachts en in de weekenden.Reacties

Locatie