arrow_back

‘Goed nieuws voor de Orion scholen’


Het college van B&W heeft aan de gemeenteraad voorgesteld geld beschikbaar te stellen voor het verbeteren van het binnenklimaat in de 3 basisscholen aan de Orion.

De wethouder heeft hiervoor met de schoolbesturen onderhandeld over een gezamenlijk budget. De VVD had al meerdere malen om aandacht gevraagd voor de situatie bij de Orion. Ook heeft de VVD-fractie vorige maand basisschool De Cirkel bezocht naar aanleiding van brandbrieven vanuit de scholen. Wij zijn blij dat we de leerlingen, leraren, ouders en schoolbesturen binnenkort positief nieuws kunnen brengen.

Extra geld
Een volledige verbouwing van het complex is helaas op korte termijn niet mogelijk. Gezien de complexiteit van het gebied, tijdelijke huisvesting, (verkeers)veiligheid en voorziene groei van het aantal leerlingen, had de gemeenteraad al eerder besloten geld vrij te maken voor onderzoek. Dat er nu extra geld komt voor de tijdelijke verbeteringen, juicht de VVD toe.

Noodzakelijk
“Dit is pas de eerste stap, maar absoluut noodzakelijk. Het verbeteren van het binnenklimaat zorgt dat de kinderen beter kunnen leren, de leraren beter kunnen onderwijzen en in prettigere werkomgeving”, aldus Bas Zwart, VVD-woordvoerder Onderwijs.Reacties

Locatie