arrow_back

'Groei met beleid en koester wat je hebt'


In de vergadering van de commissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) werd de beleidsluwe Perspectiefnota 2022 besproken. Wederom is duidelijk dat de gemeente Amstelveen er financieel heel goed voor staat. Daarom keek de fractie van de VVD bij monde van raadslid Arjan Gerritsen liever vooruit: ' Dat we er als gemeente financieel goed voor staan, is mooi meegenomen. Dat we koesteren wat we hebben en de Amstelveense maat omarmen, staat wat ons betreft op één. Geen kwantiteit, maar kwaliteit!'

'Als het aan de VVD ligt focussen we de komende jaren op wat we hebben en versterken en verbeteren we waar nodig, zonder daarbij de Amstelveense maat uit het oog te verliezen. Hoewel Amstelveen al mooi is en een bijzonder prettige leefomgeving biedt, moeten we datgene wat in de afgelopen decennia is opgebouwd, nimmer te grabbel gooien.' 

Stevige koers

'Dat vraagt om visie, durf én realisme. Kortom, een stevige koers die een andere richting in gaat dan nu: Bouwen, bouwen, bouwen ja, maar mét beleid. Bouw waar behoefte aan is, bouw het juiste en stel onze eigen inwoners - jong en oud -  voorop. 'Als gemeenteraadslid voor de VVD vertegenwoordig ik Amstelveen; niet de regio. Voor mij geldt: Amstelveners first,' aldus raadslid Arjan Gerritsen.

Koopwoningen

Bouwen, bouwen, bouwen met beleid, betekent voor de VVD ook Kopen, kopen, kopen. Bij nieuwe bouwprojecten moet er meer aandacht zijn voor koopwoningen. De huidige woningvoorraad is niet in balans. Circa 45% van de voorraad betreft woningen in het koopsegment en dat ligt ver onder het landelijk gemiddelde (54%).

De VVD streeft naar een aandeel van minimaal 50% koopwoningen in onze stad. Komende grote projecten, zoals de Scheg en de transformatie van bedrijventerrein Legmeer, kunnen daarin een grote rol vervullen. Bij de Legmeer ziet de partij kansen voor een groter aandeel woningen in het koopsegment. Wellicht dat de invulling van het gebied dan ook wat minder ‘on-Amstelveens’ kan uitpakken: minder compact, minder hoogbouw, maar wel meer aandacht voor een ruime, groene en prettige leefomgeving mét ruimte voor de auto.

Arjan Gerritsen: 'Dat is voor ons de essentie: ontwikkel en groei met beleid, koester wat je hebt en versterk op het vlak van voorzieningen, bereikbaarheid, een prettige leefomgeving en groen'.

Bereikbaarheid

De VVD vestigt graag voortdurend de aandacht op onze bereikbaarheid; zeker in de periode dat hard wordt gewerkt aan de A9. De partij is ook pleitbezorger van het principe 'eerst bewegen, dan bouwen'. Met andere woorden: eerst de infrastructuur op orde, voordat er wordt ontwikkeld. Ook dát is ontwikkelen en groeien met beleid. Daarin past ook het behoud en de uitbreiding van het kwalitatieve groen in de Amstelveense wijken. Groen is essentieel voor het leefgenot en de gezondheid van onze inwoners.

VVD raadslid Janneke Leegstra: 'Groen is een speerpunt van de VVD. De aangenomen VVD motie van enkele jaren geleden om een park in Amstelveen Zuid te creëren dragen we nog steeds een warm hart toe. Nog steeds relevant met het oog op de toekomstige woonontwikkelingen in het zuidelijke deel van onze gemeente'.Reacties

Locatie