arrow_back

Herinrichting Oude Dorp: 'Het wordt schitterend'


Het Oude Dorp is toe aan een opknapbeurt. Met deze gebiedsvisie geeft de gemeente een nieuwe impuls aan de uitstraling en leefbaarheid van het Oude Dorp, een schets van hoe mooi het gaat worden. Voor de VVD is het een goed moment dat de gemeente nu investeert in de verfraaiing van ons Oude Dorp.

Het historisch karakter wordt versterkt en met minder verkeer komt er meer ruimte voor bewoners en bezoekers. Dit is belangrijk voor de ondernemers en de bewoners: herbestrating, nieuw straatmeubilair, meer groen. Hierover is uitgebreid overleg geweest en de plannen zijn dan ook zoveel mogelijk in samenspraak met bewoners en ondernemers in het Oude Dorp tot stand gekomen.

Stationsstraat zoals het nu is.jpg

De huidige Stationsstraat en een impressie van de nieuwe Stationsstraat.

Impressie Stationsstraat.jpg

Een rondje langs een aantal ondernemers geeft een overwegend positief beeld van de plannen. VVD-raadslid Paul Feenstra: “Natuurlijk zijn er ook zorgen: over voldoende parkeergelegenheid, de samenloop met de verbouwing van de A9, het vele sluipverkeer. Vanzelfsprekend kijken wij hier naar, en als er onderdelen zijn die niet zo blijken te werken, dan gaan wij opnieuw kijken waar deze verbeterd kunnen worden”. 

"Dat geldt ook voor het verkeersbesluit. De ondernemers zijn ook hier in meerderheid voor het afsluiten van het Oude Dorp voor het vele autoverkeer. En om een van de ondernemers te citeren: Zo snel mogelijk het Dorp auto luw, dan maken we er een nog mooiere plek van."

paul_feesntra_vvd.jpg

Paul Feenstra, VVD-raadslid

De gemeenteraad behandelt woensdag 1 juli 2020 het Beeldkwaliteitsplan Oude DorpReacties

Locatie