arrow_back

In Amstelveen wordt niet bezuinigd op het sociaal domein


In Amstelveen wordt niet bezuinigd op het sociaal domein, integendeel.

Het totaal van de lasten van de gemeente in het sociaal domein bedroeg in 2020 ruim 100 miljoen. Daarvan gaat ruim 39 miljoen naar de inkomensregelingen.

Budgetten stijgen

Elk jaar stijgen de budgetten voor de sociale voorzieningen behoorlijk. Dit jaar 11% meer dan in 2019 en zelfs 31% ten opzichte van 2015, toen de gemeente hier verantwoordelijk voor werd.

Een aanzienlijk deel van de kostenstijging komt door de jeugdhulp. Overal in Nederland is dit het geval en de compensatie hiervoor vanuit het Rijk is helaas onvoldoende. In 2020 is in Amstelveen ruim 4 miljoen meer uitgegeven aan jeugdhulp dan in 2019 en dit stijgt nog door in 2021.

Duidelijk maken

Dit zijn de cijfers die de VVD-raadsleden Victor Frequin en Bas Zwart, woordvoerders voor het sociaal domein, in de laatste raadscommissie Burgers & Samenleving naar voren gebracht hebben. Daarmee willen zij helder maken dat er in Amstelveen niet bezuinigd wordt op het sociaal domein, integendeel er is juist veel meer geld geïnvesteerd.

Zorgtaken overgeheveld

In 2015 heeft het rijk de zorgtaken binnen het sociaal domein aan de gemeentes overgedragen. In Amstelveen is deze uitdaging opgepakt en dat heeft tot goede resultaten geleid. Waar in veel gemeentes onvoldoende financiële ruimte was en dit tot bezuinigingen leidde, is het goed te zeggen dat onze gemeente standgehouden heeft en Amstelveners naar behoren helpt. De VVD-raadsleden hebben hiervoor hun waardering uitgesproken aan de betrokken wethouders en ambtenaren.

Er kan veel gezegd worden over de decentralisatie van de zorgtaken van het rijk naar de gemeente, maar voor de inwoners van Amstelveen heeft dit goed uitgepakt. Laten we allemaal blij zijn dat de gemeente dit kan opbrengen.Reacties

Locatie