Interesses

Interesses

VVD en D66 willen onafhankelijke onderwijsadviseur

VVD en D66 willen onafhankelijke onderwijsadviseur
0

VVD en D66 komen met een voorstel voor een onafhankelijke onderwijsadviseur voor ouders en scholen. Deze adviseur heeft de opdracht om te helpen bij vraagstukken rondom passend onderwijs op basis- en middelbare scholen. De adviseur bie...

lees verder  

'Groei met beleid en koester wat je hebt'

'Groei met beleid en koester wat je hebt'
0

In de vergadering van de commissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) werd de beleidsluwe Perspectiefnota 2022 besproken. Wederom is duidelijk dat de gemeente Amstelveen er financieel heel goed voor staat. Daarom keek de fractie van de VVD ...

lees verder  

Sport: gebruik duurzaamheidssubsidie!

Sport: gebruik duurzaamheidssubsidie!
0

De VVD Amstelveen is blij dat de subsidieregeling voor het verduurzamen van sportaccomodaties goed gevonden wordt door verenigingen. Woensdag 21 april 2021 besluit de gemeenteraad over het voorstel voor garantiestelling voor een nieuw ...

lees verder  

Inburgering van statushouders: goede steun in de rug, maar let op de uitvoering

Inburgering van statushouders: goede steun in de rug, maar let op de uitvoering
0

Nederland is een van de mooiste landen ter wereld om te wonen, en waar daadwerkelijk iedereen in de basis een kans krijgt. Het is goed dat ook statushouders in Amstelveen die kans krijgen, en daarbij goed door de gemeente begeleid word...

lees verder  

Opinie: Geen windmolens in dichtbevolkte gebieden

Opinie: Geen windmolens in dichtbevolkte gebieden
0

De VVD-fracties uit regio Amsterdam laten in een gezamenlijk opiniestuk weten voorstander te zijn van het opwekken van duurzame energie, maar ziet daarbij geen ruimte voor het bouwen van winturbines in dichtbevolkte gebieden. Lees het ...

lees verder  

VVD verheugd over voornemen nieuwe Pathé-bioscoop Amstelveen

VVD verheugd over voornemen nieuwe Pathé-bioscoop Amstelveen
0

De VVD Amstelveen is verheugd dat bioscoopketen Pathé nog altijd toekomst ziet in een nieuwe bioscoop in Stadshart Amstelveen. Pathé is voornemens rond de zomer een koopcontract te tekenen. 'Fantastisch', zegt VVD-wethoud...

lees verder  

Kies Kees! VVD #56

Kies Kees! VVD #56
0

Kees Noomen, fractievoorzitter van VVD Amstelveen, staat bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen op plek 56 op de kandidatenlijst van de VVD. Hoewel een niet direct kansrijke positie, hoopt Kees op veel stemmen!

lees verder  

Kees Noomen (VVD #56) actief op online event 'Koffie met Kees'

Kees Noomen (VVD #56) actief op online event 'Koffie met Kees'
0

Kees Noomen, nummer 56 op de VVD-kandidatenijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, beantwoordde zondagochtend tal van vragen tijdens een speciale online sessie 'Koffie met Kees'.

lees verder  

Lokale ondersteuning voor getroffen Amstelveense ondernemers

Lokale ondersteuning voor getroffen Amstelveense ondernemers
0

Gemeente Amstelveen steunt haar lokale ondernemers ruimhartig met regelingen. Door het hele land zijn ondernemers keihard getroffen door de corona-maatregelen die volgens de centrale overheid moeten worden genomen in verband met de cor...

lees verder  

Paul Feenstra over beleidsvoorstel nieuwe woonruimteverdeling

Paul Feenstra over beleidsvoorstel nieuwe woonruimteverdeling
0

VVD-raadslid Paul Feenstra heeft tijdens de commissievergadering Ruimte, Wonen & Natuur gesproken over het beleidsvoorstel nieuwe woonruimteverdeling. Bijgaand zijn inbreng,

lees verder  

VVD: 'Baggerpilot de Poel startschot voor verdere verbetering waterkwaliteit'

VVD: 'Baggerpilot de Poel startschot voor verdere verbetering waterkwaliteit'
0

Op initiatief van wethouder Ellermeijer (VVD) heeft de gemeente Amstelveen afspraken gemaakt met de gemeente Amsterdam, hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Noord-Holland om een baggerpilot in de Poel uit te voeren.

lees verder  

VVD Amstelveen: sportvelden koesteren

VVD Amstelveen: sportvelden koesteren
0

Woordvoerder sport van de VVD-fractie Victor Frequin heeft zijn zorg uitgesproken over het toenemende gebrek aan ruimte voor sportvelden in Amsterdam. En dat dit gevolgen heeft voor de bezetting van de Amstelveense sportaccommodaties.&...

lees verder  

Plannen voor de lokale omroep(en) tot 2024

Plannen voor de lokale omroep(en) tot 2024
0

Tijdens de commissievergadering van de commissie Burger en Samenleving (B&S) heeft een zogenoemde oordeelvormende discussie plaatsgevonden over kaders voor de subsidiëring van de lokale omroepen AAN! en RTVA. Namens de VVD hee...

lees verder  

Amstelveense woonlasten nog steeds onder landelijk gemiddelde

Amstelveense woonlasten nog steeds onder landelijk gemiddelde
0

Amstelveen blijft nog steeds onder het landelijk gemiddelde voor wat betreft de gemeentelijke woonlasten en heeft het laagste OZB-tarief van de omliggende gemeenten. De Telegraaf berichtte vanochtend naar aanleiding van het jaarlijkse ...

lees verder  

Doorgaand autoverkeer Oude Dorp geweerd

Doorgaand autoverkeer Oude Dorp geweerd
0

De VVD is blij met het Collegebesluit om het Oude Dorp af te sluiten voor doorgaand autoverkeer.

lees verder  

Onderwijs én betaalbare woningbouw aan de Landtong

Onderwijs én betaalbare woningbouw aan de Landtong
0

Woensdag 17 februari heeft de gemeenteraad een besluit genomen om de ontwikkeling van het project Landtong mogelijk te maken. Een herstructurering van het gebied in het centrum van de wijk Groenelaan. Daarbij worden verschillende schol...

lees verder  

TK 2021: Even voorstellen, Kees Noomen

TK 2021: Even voorstellen, Kees Noomen
0

Amstelveen - Kees Noomen, fractievoorzitter van VVD Amstelveen, staat op plek 56 op de VVD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer Verkiezingen. Daarom stellen we hem even voor:

lees verder  

TK 2021: Even voorstellen, Kees Noomen [Video]

TK 2021: Even voorstellen, Kees Noomen [Video]
0

Amstelveen - Kees Noomen, fractievoorzitter van VVD Amstelveen, staat op plek 56 op de VVD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer Verkiezingen. Daarom stellen we hem even voor:

lees verder  

'Hoogtijd dat Eigen Haard verbeteringen laat zien'

'Hoogtijd dat Eigen Haard verbeteringen laat zien'
0

Samen met VVD-raadslid Paul Feenstra en D66-raadslid Tawros Aslanjan heeft raadslid Jacqueline Höcker (lijst Höcker) schriftelijke vragen gesteld over klachten van huurders van Eigen Haard.

lees verder  

VVD in de bres voor noodlijdende ondernemers

VVD in de bres voor noodlijdende ondernemers
0

De recente verlenging van de lockdown heeft voor diverse MKB-ondernemers in Amstelveen verstrekkende gevolgen. Het water kwam hen al aan de lippen, maar nu dreigen zij kopje onder te gaan. Met name eenmanszaken (en VOF’s) waarond...

lees verder  

JOVD in gesprek met VVD-wethouder Herbert Raat over Schiphol

JOVD in gesprek met VVD-wethouder Herbert Raat over Schiphol
0

De liberale politieke Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) gaat op dinsdagavond 23 februari 2021 in gesprek met VVD-wethouder Herbert Raat. Onder meer het onderwerp Schiphol wordt besproken. 

lees verder  

VVD vraagt aandacht voor Beweegplein Panta Rhei

VVD vraagt aandacht voor Beweegplein Panta Rhei
0

Hoe staat het met het Beweegplein bij Panta Rhei? De fracties van de VVD en de SP zijn recentelijk benaderd met betrekking tot de voortgang van de ontwikkeling van het Beweegplein bij de Amstelveense middelbare school Panta Rhei.

lees verder  

Bostheater krijgt nu ook steun uit Amsterdam

Bostheater krijgt nu ook steun uit Amsterdam
0

De VVD fractie in Amstelveen is verheugd over het voornemen van het college in Amsterdam om ook het bostheater te steunen. Afgelopen donderdag is namelijk in de Amsterdamse raad tijdens de behandeling van het Kunstenplan 2021-2024 door...

lees verder  

'Ondernemers moeten extra banen scheppen, niet de overheid’

'Ondernemers moeten extra banen scheppen, niet de overheid’
0

In de raadsvergadering van 16 december 2020 heeft GroenLinks een motie ingediend over ‘basisbanen’. Gezien de duur van de vergadering is er geen debat over deze motie geweest, er is wel gestemd. De VVD Amstelveen heeft tege...

lees verder  

VVD: 'Aandacht nodig voor wonen en zorg'

VVD: 'Aandacht nodig voor wonen en zorg'
0

De VVD heeft bij monde van Victor Frequin, woordvoerder zorg, aandacht gevraagd voor voldoende woningen met zorg èn voldoende woonruimte in verpleeghuizen. Samen met BbA is een motie met die strekking gemaakt die door de voltall...

lees verder  

VVD steekt ondernemers hart onder de riem op de Dag van de Ondernemer

VVD steekt ondernemers hart onder de riem op de Dag van de Ondernemer
0

De Amstelveense VVD staat pal achter de ondernemers in Amstelveen en steunt hen in deze zware tijden. Een goede reden om ze vandaag, op de Dag van de Ondernemer, in het zonnetje te zetten.

lees verder  

VVD en D66 willen geen massale scholen in Amstelveen

VVD en D66 willen geen massale scholen in Amstelveen
0

Op 18 november heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan 2020-2024 (IHP) vastgesteld. In dit plan staat wat de gemeente en scholen doen om te zorgen voor goede schoolgebouwen in Amstelveen. De gemeente geeft hier de komende ...

lees verder  

Zijn er scholen in Amstelveen die homoseksualiteit afwijzen?

Zijn er scholen in Amstelveen die homoseksualiteit afwijzen?
0

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdag 18 november wordt in het Huisvestingsplan de onderwijshuisvesting voor de periode 2020-2024 besproken.

lees verder  

'Een dijk van een sluitende begroting'

'Een dijk van een sluitende begroting'
0

VVD-fractievoorzitter Kees Noomen heeft tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad (woensdag 11 november 2020) benadrukt dat het College van B en W een dijk van een sluitende begroting heeft gepresenteerd. Onderstaand zijn int...

lees verder  

Steun voor uitbreiding zwembad De Meerkamp op plek sporthal

Steun voor uitbreiding zwembad De Meerkamp op plek sporthal
0

Amstelveen - Met een uitbreiding van het zwemwater bij zwembad De Meerkamp wordt het probleem van een tekort aan zwemwater in de gemeente opgelost. Dat stelt de VVD Amstelveen, die plannen voor uitbreiding van het zwembad (op de plek v...

lees verder