arrow_back

‘JA JA-stickers: Doe maar niet’


Wat betreft de VVD Amstelveen moet het maar eens afgelopen zijn met de betutteling van de burgers en het opleggen van remmende regeltjes voor ondernemers: JA JA-stickers op brievenbussen verplicht stellen om nog ongeadresseerde post te mogen ontvangen, vindt de VVD Amstelveen geen goed idee. VVD-raadslid Remco Snoek legt uit waarom.

‘Indien ongeadresseerde post wordt bezorgd in een brievenbus zonder JA JA sticker, dan zouden daar forse financiële sancties op volgen voor de ondernemers. Zo is het idee van een aantal gemeenten. Wat de VVD Amstelveen betreft zijn de huidige bestaande veelheid aan stickers meer dan toereikend om aan te geven of men wel of geen ongeadresseerde post wilt ontvangen in de brievenbus,’ zegt Snoek.

Lokale middenstand

Snoek legt uit: ‘Onze burgers zijn echt mans genoeg dit zelf te regelen en kunnen de bestaande en gewenste stickers uiterst eenvoudig afhalen bij de gemeente. Verdergaand ingrijpen is dus volstrekt onnodig en bovendien schadelijk voor de lokale middenstand die een behoorlijk aandeel van haar omzet te danken heeft aan deze oer-vorm van reclame maken’.

‘Het invoeren van de JA JA stickers heeft forse impact op de omzetten van kleine maar ook grotere ondernemers en daarmee dus direct impact op banen maar bijvoorbeeld ook (bezorg)baantjes’legt Snoek uit. ‘Wie is er niet begonnen, door weer en wind, folders rond te bezorgen en met gezonde blozende rode wangen, na hard werken weer huiswaarts te keren met een welverdiend zakcentje?’

Belang

Snoek: ‘Los van het nostalgische eerste baantje voor onze kinderen is het bezorgen van folders en dergelijken in de loop van de jaren meer en meer ingevuld door ouderen en mensen met een beperking. Voor deze groepen is een dergelijke activiteit van groot belang om mee te kunnen blijven doen in onze (inclusieve) samenleving. De argumenten van de Ja-knikkers op de JA JA stickers zijn bovendien boterzacht. De ongeadresseerde post wordt veelal gedrukt op gerecycled papier, dus daar is geen extra bomenkap voor nodig. Bovendien zorgt de papierindustrie allang voor een continue aanplant van Europese bossen die de kap van bomen voor papier vele malen overtreft’, aldus Snoek.

Symboolpolitiek

De VVD Amstelveen houdt niet van symboolpolitiek met wat ons betreft onnodige schadelijke gevolgen. Resumé: de JA JA-stickers zijn betuttelend voor de burgers, schadelijk voor ondernemers en missen de onderliggende argumentatie die invoering noodzaakt volledig.Reacties

Locatie