arrow_back

Onderwijs én betaalbare woningbouw aan de Landtong


Woensdag 17 februari heeft de gemeenteraad een besluit genomen om de ontwikkeling van het project Landtong mogelijk te maken. Een herstructurering van het gebied in het centrum van de wijk Groenelaan. Daarbij worden verschillende scholen, die daar al circa 50 jaar staan, vervangen door één nieuw schoolgebouw en worden 160 betaalbare woningen gebouwd.

Een mooie kwaliteitsimpuls voor het gebied, waar kinderen een nieuwe moderne school geboden kan worden en woningzoekenden een betaalbare woning. Er worden 84 middeldure huurwoningen in het lage middensegment en 76 middeldure koopwoningen gebouwd. Woningen voor starters, jonge gezinnen of doorstromende ouderen. VVD-raadslid Arjan Gerritsen: ‘Een project dat Amstelveen én een nieuw school voor de kinderen brengt én betaalbare huur- en koopwoningen voor een brede doelgroep.  Een prachtig plan op een mooie locatie, waar eigenlijk alles in zit'.

Het project aan de Landtong is ruim opgezet en biedt ruimte aan meerdere scholen geconcentreerd in één gebouw, een viertal kleinschalige appartementengebouwen, groene buitenruimte met speelfuncties en een langzaam verkeerverbinding met de Bovenkerkerpolder. De woningen binnen het project bestaan voor het grootste deel uit appartementen in het betaalbare (lage middeldure) koop- en huursegment.

Maar toch is dat voor bepaalde partijen in de gemeenteraad reden om tegen het voorstel te stemmen in de laatste gemeenteraadsvergadering. ‘En dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Wat ons betreft petje af voor het college en het door hen uitgevoerde woonbeleid.  Mooi dat op deze locatie een ingepast woningbouwprogramma wordt gerealiseerd voor een doelgroep die woningen hard nodig heeft en dat kinderen een nieuwe school wordt geboden die voldoet aan de eisen van deze tijd', aldus raadslid Arjan Gerritsen.

Maatschappelijk vastgoed, waar onderwijshuisvesting ook onder valt, verdient zichzelf niet terug. Het kost veel geld. Arjan Gerritsen: ‘In mijn jonge jaren heb ik een geweldige tijd gehad op Basisschool De Horizon en ik leerde al vroeg: voor niets gaat de zon op. Met andere woorden: gratis bestaat niet; hoewel partijen als GroenLinks daar anders over denken'. In een tijd van hoge grond- en materiaalprijzen, woningtekort en een naderende economische crisis, is het voorliggende plan met onderwijshuisvesting én betaalbare woningen gewoonweg een heel goed plan.   Reacties

Locatie