arrow_back

Onze jongeren gaan voor


De VVD fractie van Amstelveen is erg blij met het besluit van B&W om jonge woningzoekenden die buiten de boot dreigen te vallen actief te helpen met het verkrijgen van een woning.

In de overspannen woningmarkt waar ook Amstelveen mee te maken heeft is het vooral voor starters op de woningmarkt bijna onmogelijk om een woning te krijgen. De VVD vindt dat in Amstelveen meer betaalbare woningen beschikbaar moeten komen voor onze jongeren. Dat betekent meer betaalbare woningen bouwen, zowel in de huur als koopsector.

Door meer woningen in het middensegment te bouwen wordt de doorstroming opgang gebracht en komen meer sociale huurwoningen vrij voor starters. Daarbij is behoefte aan meer kleinere en betaalbare woningen voor jongeren. Mooi voorbeeld is het project Next Building dat in 2018 werd opgeleverd met 147 starters-appartementen met een oppervlakte vanaf 25m2. “Ik woon met veel plezier in Next Building. Goed dat met dit soort projecten jongeren in Amstelveen meer kans op een woning hebben, aldus Deborah Fopma, bewoonster van Next Building”.

Met het huidige woningaanbod en systeem van woningtoewijzing komt het voor dat het jonge mensen ondanks dat zeer actief zoeken naar een woning op hun 30e nog op de zolderkamer thuis wonen. Het is dan ook goed dat Wethouder Rob Ellermeijer voor deze groep van jonge mensen tussen 28 en 34 jaar een maatwerkregeling heeft ingesteld. De gemeente Amstelveen gaat deze groep jongeren, actief begeleiden naar een sociale woning. Daarover zijn afspraken gemaakt met partners op de woningmarkt, zoals woningcorporatie Eigen Haard.

Wat de VVD betreft zal daarnaast bij de ontwikkeling van nieuwe woningbouwprojecten de komende jaren ook moeten liggen op met name meer betaalbare koopwoningen voor jongeren en jonge gezinnen. Zo worden zij ook in gelegenheid gesteld om een volgende stap te maken en om vermogen op te bouwen.Reacties

Locatie