arrow_back

'Spoortracé Museumtram mogelijk monument'


Er loopt nu een onderzoek om het spoortracé van de Electrische Museumtramlijn (vanaf het Haarlemmermeerstation in Amsterdam tot aan Bovenkerk in Amstelveen) tot een gemeentelijk monument aan te wijzen. Hiervoor is zowel in Amsterdam als in Amstelveen een verzoek ingediend. 

'Het laatste nieuws is dat de Amstelveense Erfgoedcommissie en de Vereniging Historisch Amstelveen positief zijn om het spoortracé aan te wijzen als monument. In Amsterdam stelt Bureau Monumenten en Archeologie momenteel een waardestelling op'meldt VVD-wethouder Herbert Raat.

Monumentale bescherming

'Omdat het spoortracé één geheel vormt, en samen een verhaal vertelt, zijn de gemeente Amstelveen en Amsterdam gestart met een gezamenlijk onderzoek naar de mogelijke monumentwaarde van het spoortracé. Alle Amstelveense spoorwegwachterswoningen en stationnetjes aan het tracé hebben al een monumentale bescherming', legt Raat uit.

'In 2014 hebben we als VVD de tram nog gebruikt tijdens de campagne en zelf ervaren hoe bijzonder deze lijn is voor beide gemeente. Mocht de spoorlijn een monument worden is dat een steun in de rug voor alle Amstelveners en Amsterdammers die de tram een warm hart toedragen. Collega Rob Ellermeijer is ook veelvuldig in gesprek met het bestuur van de Elektrische Museumtramlijn over het behoud. Het onderwerp staat ook nadrukkelijk op de agenda van de gemeenteraad. Eerder namen zij een motie aan voor behoud', aldus Raat.

Meldpunt Monumenten

Tot en met half november konden Amstelveners aangeven welke parels zij het waard vinden om te behouden voor de toekomst. Eerder wezen we de voormalige Jan Ligthartschool aan de Van Weerden Poelmanlaan al aan als gemeentelijk monument. Andere meldingen waren bijvoorbeeld woonhuizen, winkel- en kantoorpanden, de starthuisjes aan de Bosbaan en een kiosk in het Amsterdamse Bos.Reacties

Locatie