arrow_back

Voldoende ruimte voor Amstelveense studenten op Uilenstede?


VVD-raadslid Benjamin Smalhout heeft namens de VVD Amstelveen vragen gesteld aan het College van B en W over de woonruimtetoewijzingen op Campus Uilenstede.

Afgelopen donderdag hield de VVD-fractie een studentenspreekkuur op campus Uilenstede. Verschillende studenten gaven aan zich zorgen te maken over voldoende woonruimte op de campus. Zo werd aangegeven dat studenten lang moeten wachten op een studentenwoning, terwijl er jaarlijks vele honderden internationale studenten een woning krijgen toegewezen.

Internationalisering
De VVD-fractie is geen tegenstander van internationalisering. Het is uitermate zinvol en belangrijk om open te staan voor studenten uit alle windstreken. Deze internationalisering mag echter op geen enkele wijze ten koste gaan van voldoende woonruimte voor onze eigen Amstelveense studenten. Het mag niet zo zijn dat een student uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten wel een woning krijgt toegewezen en een student uit Amstelveen hier maanden op moet wachten.

Inzichtelijk
De VVD-fractie wil graag inzichtelijk krijgen in hoeverre dit grof geschetste beeld feitelijk juist is.De vragen die VVD-raadslid Benjamin Smalhout voor de VVD Amstelveen aan het college stelt luiden als volgt:

  1. Is het college bekend met de geschetste problematiek dat er op de Campus Uilenstede woonruimte wordt toegewezen aan Internationale studenten terwijl Amstelveense studenten lang op de wachtlijst staan;
  2. Hoeveel Internationale studenten wonen er op dit moment op Campus Uilenstede? Hoe zit de woningtoewijzing systematiek in elkaar?
  3. Is het college het met de VVD fractie eens dat op Campus Uilenstede voldoende woonruimte beschikbaar moet zijn voor Amstelveense/Nederlandse studenten?
  4. Welke maatregelen neemt het college om ervoor te zorgen dat er op campus Uilenstede voldoende woonruimte is voor Amstelveense/Nederlandse studenten? Op welke termijn bericht het college de raad hierover?


Reacties

Locatie