arrow_back

VVD: 'Aandacht nodig voor wonen en zorg'


De VVD heeft bij monde van Victor Frequin, woordvoerder zorg, aandacht gevraagd voor voldoende woningen met zorg èn voldoende woonruimte in verpleeghuizen. Samen met BbA is een motie met die strekking gemaakt die door de voltallige gemeenteraad is ingediend en aangenomen.

Het gaat om zowel zelfstandige woningen met zorg als om wonen met verpleging en verzorging. Frequin: ‘we willen zolang mogelijk thuis blijven wonen, en graag met zorg als dit nodig is. Maar als dat niet langer mogelijk is dan moeten er ook voldoende plekken zijn in de verpleegtehuizen. Het is dus èn/èn, woningen met zorg en wonen in verpleegtehuizen’.

De motie spreekt verder uit dat alle betrokkenen hierover geraadpleegd moeten worden, het is zeker niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente. Speciale aandacht vraagt Frequin voor de verpleeghuizen in Amstelveen. 'Bepaalde plekken zijn aan nieuwbouw of grondige transformatie toe. En dan is het niet de bedoeling dat er een ruil plaatsvindt, dat er verpleeghuisplekken ingeruild worden voor woningen met zorg. Zoals gezegd is het èn/èn.'

vvd_amstelveens_nieuwsblad_frequin.jpgReacties

Locatie