arrow_back

VVD Amstelveen feliciteert Kees Noomen: een decennium voorzitter van de fractie


Fractie en Bestuur van de VVD Amstelveen feliciteren Kees Noomen met 10 jaar voorzitterschap van de fractie!

Bestuursvoorzitter van VVD Amstelveen, Claudio Mancinelli, stelt dat Kees Noomen al een decennium een stabiele factor binnen de VVD Amstelveen is: 'Kees managed al 10 jaar op bijzonder heldere en effectieve wijze zijn team, momenteel bestaande uit 10 fractieleden en 3 burgerraadsleden.'

Bewonderenswaardig
'Zijn dossierkennis is bewonderenswaardig, waardoor fractievergaderingen, commissievergaderingen en raadsvergaderingen inhoudelijk goed worden voorbereid', vervolgt Mancinelli. 'Mensen die hun stukken niet lezen weten maar al te goed dat dat niet wordt geaccepteerd, in het belang van Amstelveen. Kees heeft 10 jaar geleden het stokje overgenomen van Hans Bulsing die nu nog altijd de fractie van input dient op verlerlei gebieden.'

Een zekere Noomen
Hans Bulsing, fractievoorzitter van 2006 tot en met 2010, feliciteert Kees Noomen ook van harte: 'Lang geleden was er een periode met meer raadszetels dan kandidaten. Een generatie VVD-ers stopte en vanuit de omgeving Olympiadelaan laan werd er een zekere Noomen gelanceerd en Kees werd gekozen in de raad van Amstelveen voor de VVD. Ik zelf was de mening toegedaan, dat een fractievoorzitter 1 periode moet zitten, dus met plezier maakte ik plaats voor Kees in 2010.'

Verbinding
'Zakelijk ingesteld, kort van stof, snel van begrip en to the point,  zo zou ik Kees willen kenschetsen,' zegt Bulsing. 'Een man met een volle agenda en een niet te beteugelen reislust. Hij heeft zakelijk een paar maal rond de aarde gevlogen, maar waar ter wereld Kees ook is, hij houdt altijd verbinding met de afdeling en fractie. Geweldig deze energie. Nu dan een jubileum van 10 jaar als fractievoorzitter. Ik hoop van harte, dat Kees na 2022 nog een termijn behouden zal blijven voor de VVD en Amstelveen', aldus Bulsing.Reacties

Locatie