arrow_back

VVD Amsterdam op bezoek bij VVD Amstelveen


De Amsterdamse VVD-fractie heeft een bezoek gebracht aan de VVD-fractie Amstelveen.

Amsterdam en Amstelveen zijn al jaren goede buren en beide fracties hebben dan ook met enige regelmaat overleg om te weten er speelt in breder verband. Tijdens de ontmoeting werden ideeën opgedaan en werd kennis uitgewisseld over diverse projecten en onderwerpen die zowel Amsterdam als Amstelveen aangaan, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van de Amstelveenlijn. Reacties

Locatie