arrow_back

VVD blij met plannen voor Legmeer


Deze week heeft het college van b en w de ontwikkelvisie voor bedrijventerrein Legmeer naar de gemeenteraad gestuurd. Dit plan houdt in dat Legmeer een gemengde woonwijk met minimaal 3000 woningen wordt. De raadsfracties van VVD, D66 en PvdA zijn blij dat deze stap gezet is. Ondanks het coronavirus. 

De woningnood is volgens alle drie de partijen een te groot probleem om maanden te laten liggen.

In Amstelveen is een groot gebrek aan woningen. Dat gaat om goedkope woningen, maar ook om duurdere woningen. Zowel rijtjeshuizen als appartementen, overal is tekort aan. Het bouwen van nieuwe woningen is daarom topprioriteit voor de coalitie. De afgelopen jaren zijn er al heel wat bouwprojecten opgestart, maar Legmeer is veruit de grootste tot nu toe.

Omdat de woonwijk op de plek van een verouderd bedrijventerrein komt, gaat er bovendien geen kostbaar groen verloren. D66 woordvoerder wonen Tawros Aslanjan: “Naast het toevoegen van woningen, zal in deze nieuwe wijk geïnvesteerd worden in hoogwaardige bovenwijkse voorzieningen en groen. Kortom een plan waarbij de Amstelveense maat wordt gewaarborgd.”

VVD-raadslid Feenstra: ”Een mooi plan. Het oude bedrijventerrein krijgt hiermee een nieuwe toekomst, een gemengde wijk met wonen en werken naast elkaar. Op het bestaande bedrijventerrein worden duizenden woningen gebouwd, met een evenwichtige verdeling tussen duurdere en juist ook betaalbare woningen. Een aantal bedrijven zal gaan verhuizen, maar er zal genoeg werkgelegenheid blijven bestaan en dat is goed voor de dynamiek in deze wijk”.

Het plan in de ontwikkelvisie waar de gemeenteraad nu over moet besluiten draait om balans. Een goede balans tussen groen en steen, tussen hoog en laag, tussen duur en goedkoop. Daarmee sluit het plan goed aan bij de visie van PvdA, VVD en D66: een gemengde, diverse en duurzame stad. Een stad waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht inkomen of afkomst.

Dit blijkt vooral duidelijk uit het woningbouwprogramma: 20% sociaal, 45% middensegment en 35% duur. PvdA raadslid Arnout van den Bosch: “Met dit plan zullen maar liefst 600 sociale huurwoningen gerealiseerd worden. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het verkorten van de wachtlijsten.”

Voordat het zo ver is, moet er nog veel werk verzet worden. Eerst moet het plan door de gemeenteraad goedgekeurd worden. Daarna moeten de plannen uitgewerkt worden en ontwerpen gemaakt worden. Ook zullen er bedrijven moeten verhuizen, zodat er plek vrij komt om te bouwen. Dat zelfde geldt voor de gemeentewerf en het afvalbrengstation. Legmeer is niet van vandaag op morgen klaar, maar de richting waar we naar toe gaan is duidelijk. D66, PvdA en VVD zijn enthousiast.Reacties

Locatie