arrow_back

VVD: Museumspoorlijn verdient monumentale status


De VVD is verheugd dat de historische Museumspoorlijn die tussen Bovenkerk in Amstelveen en het Haarlemmermeerplein in Amsterdam loopt, vermoedelijk in 2020 een monumentale status krijgt.

VVD-wethouder Herbert Raat (Monumenten & Welstand) legt uit waarom: 'Het traject Amsterdam-Amstelveen-Bovenkerk is één van de weinige bewaard gebleven spoortracés van dit lokale spoornetwerk. Het is een prachtig stukje lokale geschiedenis die er mede voor gezorgd heeft dat Amstelveen zich heeft kunnen ontwikkelen tot de gemeente die het nu is.'

 

Procedure

Raat laat weten blij te zijn dat gemeenteraadslid Bert de Pijper (CU) de museumspoorlijn als potentieel monument heeft aangemeld bij het Meldpunt Monumenten, waardoor de procedure in gang werd gezet. In Amsterdam heeft de Wijkraad Zuid-West eenzelfde verzoek ingediend. De onafhankelijke Erfgoedcommissies van beide gemeenten hebben vervolgens geadviseerd dat de spoorlijn van grote cultuurhistorische waarde is als onderdeel van de tussen 1912 en 1918 aangelegde Haarlemmermeerspoorlijnen. 

Korte geschiedenis

Voor Amstelveen is de lijn vooral belangrijk geweest voor het woon-werkverkeer van en naar Amsterdam. Voor de hoofdstad was het van economisch belang als goederentransportlijn naar onder meer de kwekerijen in Aalsmeer en voor de kolentreinen. De stichting Electrische Museumtramlijn Amsterdam (EMA) is het spoor in 1975 gaan gebruiken als recreatieve dienstregeling met historische trams. Het spoortracé inclusief de spoorbedding, rails en spoorbruggen hebben monumentale waarde. Alle aan het Amstelveense deel van het spoor gelegen stationsgebouwen, spoorwegwachterswoningen en dienstwoningen hebben al een monumentale status. 

Zienswijzen

Het tracé ligt op grond van meerdere eigenaren. Zij zijn geïnformeerd over het voornemen om het een monumentale status te verlenen. De komende zes weken kunnen zij hierop reageren. Hierna volgt een definitief besluit. Reacties

Locatie