arrow_back

VVD pleit voor autoluw Oude Dorp


Het Oude Dorp is een mooi stukje Amstelveen waar momenteel, naast de vele fietsers en voetgangers, veel auto- en vrachtverkeer doorheen rijdt. Recent bij de opening van ijssalon Gia Gelato werd weer duidelijk dat de smalle Dorpsstraat het vele verkeer helemaal niet kan verstouwen.

Ook op andere plekken in het Oude Dorp is het slecht gesteld met de verkeersveiligheid. De VVD Amstelveen heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W en heeft daarnaast een concreet voorstel gedaan: 'Het is volstrekt verdedigbaar dat delen van het Oude Dorp autoluw worden gemaakt' aldus Arjan Gerritsen van de VVD.  

Onoverzichtelijk

Doorgaand verkeer en sluipverkeer is eerder regel dan uitzondering in het Oude Dorp. De plek waar de fietsers - veelal schoolgaande kinderen - op het Kazernepad de Stationsstraat kruisen, is onoverzichtelijk. Hetzelfde geldt voor de T-kruising Stationsstraat - Dorpsstraat en de plek waar het fietsverkeer vanaf het fietspad langs de Handweg de Dorpsstraat op rijdt. Grote vrachtwagens komen klem te zitten. Kortom, er zijn teveel (weg)gebruikers op een te klein oppervlak en dat trekt een zware wissel op de verkeersveiligheid in en om het Oude Dorp. Arjan Gerritsen: 'het is wachten op een ernstig ongeluk en dat moet kosten wat kost voorkomen worden'.

Delen autoluw

Voor de verkeersveiligheid zou het beter zijn als delen van het Oude Dorp autoluw worden gemaakt. In plaats van er doorheen, is het verstandiger om het verkeer er omheen te leiden via de Laan Nieuwer-Amstel. Arjan Gerritsen: 'Het Oude Dorp is een prachtig stuk Amstelveen dat eigenlijk niet is ingericht voor het hedendaagse verkeer. De Dorpsstraat tussen Veenplaats en het Dorpsplein en de Stationsstraat vlak voor de Museumtramlijn tot en met de Dorpsstraat komen wat mij betreft in aanmerking om autoluw te maken. Daarnaast moet er fysieke maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat (te) grote vrachtwagens het Oude Dorp doorkruisen'.Reacties

Locatie