arrow_back

VVD-raadslid Paul Feenstra over Gebiedsvisie A9-Stadshart


VVD-raadslid Paul Feenstra heeft in de commissievergadering van 20 mei 2021 namens de VVD een bijdrage gedaan over de gebiedsvisie A9-Stadshart. Onderstaand zijn bijdrage:

Gebiedsvisie A9-Stadshart

Voor ons liggen nieuwe ontwikkelingen en plannen voor het herstel en opbouw en de hoognodige verlevendiging van ons stadshart.  Na de voorbereidende werkzaamheden voor de A9, de sloop en de enorme kaalslag van de afgelopen tijd, kunnen we in deze visie eindelijk vooruit gaan kijken hoe het stadshart  in de toekomst kan gaan worden. De VVD is blij met dit doorkijkje en de plannen voor hoe schitterend ons stadshart wel niet kan gaan worden.

Pathé

Vooral de komst van een Pathé bioscoop zou geweldig zijn en een enorme impuls geven aan de verlevendiging van ons stadshart. Maar ook de bomenbrug zien wij niet alleen als functioneel, maar ook als een mooie landmark voor het stadshart. Zijn er dan bij de VVD geen zorgen? Jawel en die betreffen de mogelijke bebouwing en inrichting van de vrijkomende ruimte aan weerszijden van de overkapping A9. Aan de noordzijde wordt in de schets uitgegaan van een stedelijke profiel en aan de zuid zijde een zogenoemd tuinstedelijk profiel.

Het Baken

Aan de noordzijde wordt gerept over een groot en hoog gebouw (een markante landmark) met een grootstedelijk/publiek programma, het Baken. Wij zijn benieuwd wat de uiteindelijke invulling hiervan zal worden. Wij hebben natuurlijk geen bezwaar tegen een ‘markante landmark’, maar dan wel passend in de omgeving, dus wat ons betreft geen ‘hoogbouw’ van boven de 18 meter! Onze vraag aan college is om hier z.s.m. nader invulling aan te geven.

De Stepping Stone

Aan de zuidzijde is een aantal woonblokken ingetekend, de zogenoemde Stepping Stone. Ik kan mij voorstellen dat dit onder de bewoners in de buurt de nodige vragen oproept, zoals ook blijkt uit de bijgevoegde nota van beantwoording.

De VVD vindt dat de inrichting van dit tuinstedelijk profiel, de stepping stone, passend dient te zijn in de omgeving, vooral veel groen en passend bij de schaal van de bestaande bebouwing en dus geen hoogbouw. Omdat het van groot belang is om draagvlak te creëren en te behouden, is een zorgvuldig overleg met belanghebbenden van groot belang.

Motie

Om verrassingen bij de projectontwikkeling te voorkomen, overweegt de VVD het college in een motie te vragen om een nadere invulling van de gebiedsvisie voor de noord en zuidzijde van de overkapping A9 op te stellen, met kaders en randvoorwaarden voor de mogelijke bebouwing en inrichting. Een duidelijke maquette van het gebied zou overigens goed zijn voor de inzichtelijkheid van de plannen.

Paul Feenstra, VVDReacties

Locatie