arrow_back

VVD stelt vragen over bedrijfsvoering P60


VVD-raadslid  Bas  Zwart heeft samen met raadsleden Anne-Mieke van der Vet van D66 en Pier Rienks van het CDA schriftelijke vragen gesteld over de bedrijfsvoering van Poppodium P60.

Onderstaand de vragen zoals gesteld aan het College van B en W.

Geacht College,

P60 is het enige poppodium in de gemeente. Het is een bijzondere locatie waar veel vrijwilligers actief zijn en dat naast het verzorgen van cultuur ook een maatschappelijke rol vervult. Buiten de positieve aspecten hebben wij als Gemeenteraad ook de taak kritisch te kijken naar de bedrijfsvoering. Daar hebben CDA, VVD een D66 enige vragen over. 

De VVD, D66 en het CDA waren verbaasd over de reactie van P60 over het rookverbod. P60 stelt voor dat op kosten van de gemeente in de parkeergarage een nieuwe rookruimte moet worden gebouwd. Binnen 2 jaar is het overigens helemaal afgelopen met roken in alle horeca. Waarom zou de gemeente zo een tijdelijke rookruimte moeten financieren, terwijl dit tegen haar beleid Amstelveen Rookvrij indruist?

De laatste jaren heeft P60 vaak extra geld gekregen van de Gemeente maar het budget is nooit toereikend. Bij de begroting wordt al uitgegaan van een tekort, waarbij het tekort uiteindelijk ruimschoots overschreden wordt. Vaak wordt aangegeven dat een van de oorzaken van het tekort het organiseren van zogenoemde frisfeesten is. Terwijl hiervoor vanuit de gemeente al extra wordt bijgedragen vanwege het belang hiervan voor de Amstelveense jeugd.

Wij merken dat er bij tekorten in plaats van naar de eigen financiële huishouding te kijken er altijd naar de gemeente wordt gekeken. Vandaar dat wij de volgende vragen hebben aan het College:

In het beleidsplan van P60 staat de volgende doelstelling: Popmuziek bestaat uit zeven genres muziek met meer dan honderd daarvan afgeleide stromingen die grotendeels allemaal in P60 worden geprogrammeerd (bijlage 2). Gezien het ruime aanbod in de omgeving kiest P60 voor een sterk, eigen profiel met niche programmering. 

- Graag willen we van het College weten, waarom het enige poppodium van de gemeente, dat kan bestaan dankzij een subsidie van de gemeente, wordt toegestaan een niche programmering te voeren? Zou het niet logischer zijn wanneer P60 een programmering zou voeren, die beter aansluit bij de wensen en interesses van Amstelveners en vooral de Amstelveense jeugd? 

- Verschillende culturele activiteiten rond het Stadshart werken samen in Platform C. Onder andere uit oogpunt van efficiëntie. Op welke manier werkt P60 samen met Platform C?

- Gemiddeld komen er 170 bezoekers naar een concert in een zaal voor 600 mensen. Met een dergelijke bezettingsgraad zou een restaurant of een vliegtuigmaatschappij direct failliet gaan. Wordt er onderzocht hoeveel van de bezoekers uit Amstelveen komen, en zo ja, wat is dit percentage?

- Op welke manier draagt P60 zorg dat er voldoende Amstelveners naar de evenementen komen? 

- Is het College in gesprek met P60 om van hen te vernemen hoe zij denken het aantal bezoekers omhoog te brengen? 

- In het jaarverslag wordt geklaagd dat er te weinig omzet uit horeca wordt gerealiseerd. Zou dit er mee te maken kunnen hebben dat je eerst twee trappen naar beneden moet om muntjes te kopen? 

- Heeft men bij gemiddeld 170 mensen een betaalsysteem met munten nodig?

- Het gemiddelde entreegeld is €15,98 per bezoeker, daarnaast realiseert men slechts €9,51 horeca-omzet, "omdat er te veel frisfeesten georganiseerd zouden worden". Zelf bij de frisfeesten drinken de bezoekers een paar drankjes en kom je ook uit op €10. Daarbij is er al een extra bijdrage vanuit de gemeente voor frisfeesten. Kent het College de onderbouwing van P60 dat door de frisfeesten de exploitatie niet rondkomt? 

- In het eetcafé zijn 4.613 maaltijden klaargemaakt, waarvan 3.456 voor vrijwilligers, bands en personeel en 1.157 zijn verkocht. Is dit een logische bedrijfsvoering als 75% van de maaltijden wordt weggeven aan de eigen mensen? 

- Heeft het College overwogen om met P60 in gesprek te gaan over de bedrijfsvoering van de horeca-activiteiten of is het College van plan dit te gaan doen?Reacties

Locatie


Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.