arrow_back

VVD stelt vragen over ontwikkelingen jeugdzorg


De VVD maakt zich zorgen over de financiële ontwikkelingen binnen de jeugdzorg.

Raadslid Bas Zwart legt uit: 'De opdracht om de zorg aan kwetsbare jongeren te verbeteren, is breder dan met geld alleen is op te lossen. Meer geld alleen leidt niet tot betere hulp. Na de zomer wordt het jeugdzorgbeleid voor de komende jaren in de Commissie B&S en de Raad besproken. Om de juiste keuzes te kunnen maken hebben we de juiste gegevens nodig.'

0-meting

'Daarbij is dit ook nodig voor 0-meting om het beleid later te kunnen evalueren. Sommige gegevens zijn al eerder gedeeld, maar de antwoorden op de onderstaande vragen zouden ons een eenduidig en volledig beeld moeten geven. De VVD ontvangt graag antwoorden op de onderstaande vragen, tegelijk met de stukken voor de behandeling van de Jeugdnota'

1. Bent u bekend met de landelijke verdiepingsonderzoeken m.b.t. de jeugdhulp die uitgevoerd zijn in opdracht van minister De Jonge?

2. In hoeverre zijn de uitkomsten van deze onderzoeken vergelijkbaar met de volumeontwikkelingen in de jeugdhulp in Amstelveen]?

3. Hoe verklaart u de verschillen in ontwikkelingen gemiddeld landelijk en die in Amstelveen?

4. Kunt u een overzicht geven van de aantallen gezinnen en jongeren die in Amstelveen een jeugdhulpvraag hebben gedaan in de jaren 2017-2019?

5. Kunt u een overzicht geven van de aantallen gezinnen en jongeren die in onze gemeente gebruikt hebben gemaakt van jeugdhulp in de jaren 2017-2019?

6. Kunt u deze aantallen groeperen op basis van ernst van de jeugdhulpvraag?

7. Kunt u deze aantallen groeperen op basis van zwaarte en kosten van de gebruikte jeugdhulp?

8. Welke ontwikkelingen verwacht u de komende jaren als het gaat om de jeugdhulpvraag en de gebruikte jeugdhulp?

9. Op basis van welke cijfers en inzichten met betrekking tot de jeugdhulpvraag bepaalt u de inkoop van jeugdhulpaanbod en de bijbehorende kosten?Reacties

Locatie