arrow_back

VVD verbaasd over opstelling BBA inzake bezuinigingen


Amstelveen – De VVD reageert daags na de behandeling van de Perspectiefnota 2020 verbaasd over de vraagstelling van BBA tijdens de commissie ABM. Fractievoorzitter Ruud Kootker beweerde dat tijdens de coalitieonderhandelingen bekend was dat bezuinigingen nodig waren. Dit is volgens de VVD niet juist.

De fractievoorzitter beweerde in de betreffende commissievergadering te beschikken over financiële stukken die aangeleverd waren ten behoeve van de coalitieonderhandelingen waar BBA aanvankelijk aan deelnam. Hieruit zou volgens hem blijken dat Amstelveen moest bezuinigen.

Niet aan de orde

VVD raadslid Tom Coumans (Financiën): “Uit deze financiële stukken blijkt geenszins dat bezuinigingen noodzakelijk zijn om de ambities van dit college te realiseren. Door de juiste politieke keuzes te maken en verstandig financieel beleid zijn bezuinigingen als het aan de VVD ligt voorlopig niet aan de orde.”

Oud voor nieuw

De VVD laat weten dat ten tijde van de coalitieonderhandelingen, toen BBA nog aan boord was, ook niet is gesproken over mogelijke bezuinigingen. In het uiteindelijke College Uitvoeringsprogramma met PvdA en D66 is gekozen om bestaand beleid te wijzigingen naar nieuw beleid, ook wel ‘oud voor nieuw’. Daarmee pasten de structurele voorstellen binnen een structureel sluitende meerjarenbegroting zonder dat er sprake was van een nog in te vullen taakstelling.

Koe in de kont

De VVD verwijt BBA ‘een koe in de kont te kijken’, naar de woorden van fractievoorzitter Esther Veenboer van de PVDA tijdens de betreffende commissievergadering. Een typisch geval van ‘de beste stuurlui staan aan wal’ aldus Tom Coumans.Reacties

Locatie