Paul Feenstra

Raadslid

Paul Feenstra

Als geboren en getogen Amstelvener heb ik Amstelveen zien ontwikkelen van dorp tot moderne stadse gemeente. In het dagelijkse leven ben ik econoom, docent aan de HvA en sinds 2010 actief lid van de Gemeenteraad.

Wat ik wil betekenen Voor Amstelveen?
Zorgdragen voor een woonomgeving die veilig en prettig is, die groen is en waar voldoende goede voorzieningen zijn. Zorgen voor voldoende huur- en koopwoningen in het middensegment en meer mogelijkheden om woningen te bestemmen voor jonge Amstelveense starters en senioren.

Ik wil mij graag voor u en voor de toekomst van Amstelveen inzetten!

Paul Feenstra 

E-mail: p.feenstra@amstelveen.nl of bij voorkeur pm.feenstra@planet.nl
Mobiel: 06 46 18 58 04