Rob Ellermeijer

Wethouder

Rob Ellermeijer

Rob Ellermeijer is sinds 2018 wethouder namens de VVD in het College van B & W.

Portefeuille

Hij heeft de volgende beleidsterreinen in zijn portefeuille:

- Wonen en Volkshuisvesting
- Verkeer en vervoer
- Openbaar vervoer
- Project Amstelveenlijn
- Gebiedsontwikkeling Oude Dorp
- Media
- Sport
- Recreatie
- Waterbeheer

Over Rob Ellermeijer

Rob Ellermeijer is getrouwd en heeft 2 dochters. Hij woont sinds 1966 in Amstelveen, met een korte onderbreking in Uithoorn begin jaren tachtig. Rob is lid van de VVD sinds 1999. Hij heeft veel ondersteunend werk verricht voor de VVD in Amsterdam, is al jaren lid van de Club van 100 en heeft verschillende inleidingen verzorgd voor landelijke trainingen van de VVD.

Rob is registeraccountant en partner van Ernst & Young Accountants LLP (EY). Hij werkt 35 jaar voor EY en heeft een brede ervaring in de overheidssector, 15 jaar voorzitter van de Public sector en 6 jaar Global Assurance leader Government & Public Sector. Rob heeft vele grote en kleinere gemeenten geadviseerd en gecontroleerd en de overheidspraktijk binnen EY opgebouwd. EY is momenteel marktleider in Nederland.

Rob Ellermeijer over Amstelveen

Het ideale Amstelveen is voor Rob een leefbare, veilige, groene en goed bereikbare stad. Een stad met een daadkrachtig bestuur met een doelmatig en slank ambtelijk apparaat. Belangrijke beleidspunten zijn voor Rob onder meer:

een solide duurzaam financieel beleid
stimuleren om het beste uit jezelf te halen, jongeren aan het werk helpen, ouderen ondersteunen met een grotere maatschappelijke betrokkenheid
een goed sport- en cultuuraanbod
een goede doorstroming van het verkeer en parkeermogelijkheden in het centrum en in de wijken
met daadkrachtige initiatieven de lokale economie en werkgelegenheid stimuleren
een gedifferentieerd woningaanbod met bijzondere aandacht voor starters, seniorenwoningen en zorgflats.

Contact

Rob Ellermeijer is per e-mail te benaderen via r.ellermeijer@amstelveen.nl

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.