Standpunten


De VVD in Amstelveen is:


VOOR VEILIGHEID

Het aantal (auto) inbraken moet terug naar nul en ook de dagelijkse rit naar school, sportclub of winkelcentrum moet veilig zijn, voor jong en oud. Desnoods met (extra) camerabeveiliging. Een actieve gemeente is hierbij een must!

VOOR WONEN

Er zullen meer huur- en koopwoningen voor de middeninkomens moeten worden vrijgemaakt, er moet ruimte voor Amstelveense jongeren worden gecreëerd en er moet meer keuze komen voor Amstelveners die een woning willen kopen. Onze ouderen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Thuis, in Amstelveen.

VOOR GROEN

Amstelveen is een oase van groen, rust en ruimte. Wat groen is in Amstelveen moet groen blijven, sterker nog: Amstelveen moet het groene karakter versterken en uitbreiden daar waar mogelijk!

VOOR BEREIKBAARHEID

Amstelveners moeten zich vrij kunnen bewegen op de manier waarop zij dat willen, zowel met de (bak)fiets, de auto en het openbaar vervoer. Het parkeren moet passen in een groen, ruim opgezet en veilig Amstelveen: ruime en veilige parkeervoorzieningen die zoveel mogelijk onder het maaiveld liggen om Amstelveen zo groen mogelijk te houden.

VOOR ONDERNEMERS

Geef Ruimte aan ondernemers in Amstelveen. Ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde economische toekomst. De VVD wil ondernemers als klant blijven behandelen!

VOOR LAGE LASTEN

De VVD is voor verlaging van gemeentelijke lasten voor inwoners èn ondernemingen. De VVD gaat zuinig om met overheidsgeld. Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. De VVD is zich ervan bewust dat iedere euro die de gemeente uitgeeft belastinggeld is.

VOOR SPORT

Sporten draagt bij aan een gezonde levensstijl en helpt bij het leggen van sociale contacten voor jong en oud. De gemeente moet stimuleren dat sport voor iedereen toegankelijk is.De VVD steunt alle initiatieven die sportvoorzieningen en sportbeoefening op een hoger plan kunnen brengen.

VOOR KWALITATIEF ONDERWIJS

Onderwijs is de basis voor kinderen/jongeren om zich te kunnen ontplooien en een zelfstandige toekomst op te bouwen. De VVD wil kwalitatief onderwijs, goede schoolgebouwen en voorzieningen, zowel voor het basis als voor het voortgezet onderwijs.

VOOR GOEDE ZORG

Amstelveners verdienen de beste zorg en zeker onze ouderen. Dit betekent ook een actieve rol van de gemeente om ruimte te bieden aan huisartsen en specialistische praktijken. De VVD wil een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien. Dat betekent ook dat mensen die (tijdelijk of permanent) niet volledig zelfstandig kunnen functioneren, ondersteuning behoeven.

VOOR RECREATIE, UITGAAN EN CULTUUR

De Poel mag weer worden zoals het vroeger was, recreëren voor jong en oud, in, op en aan schoon (zwem)water. Diverse cultuuraanbieders, zoals Museum JAN in het Oude Dorp, het Cobra Museum in het Stadshart, de Annakerk aan de Amsterdamseweg (ANNA) en Ateliers 2005 (Van Weerden Poelmanlaan) kunnen zich nog meer profileren en ontwikkelen. Ook het uitgaansleven in het Stadshart, het Oude Dorp en aan de Amstelzijde heeft een zichtbare ontwikkeling doorgemaakt. De VVD ondersteunt initiatieven tot verdere ontwikkeling om van Amstelveen een nog fijnere woonplaats te maken.