Meer ondernemen

Ondernemers en economie


Onze economische groei, welvaart en welzijn hebben we te danken aan ondernemers, innovatieve startups, hardwerkende zelfstandigen, solide familiebedrijven, het ijzersterke MKB en wereldwijd opererende bedrijven en instellingen die allen gevestigd zijn in Amstelveen. Allemaal dragen ze bij aan economisch herstel en groei, scheppen banen en maken innovatieve producten of diensten. Die innoverende kracht van ondernemers is in de corona-crisis alleen maar belangrijker geworden. Want zonder ondernemers is de overheid nergens. Het geld dat de overheid uitgeeft, moet eerst verdiend worden. De VVD heeft veel waardering voor al deze ondernemers en wil hen ook lokaal stimuleren om hun onderneming te vestigen in Amstelveen door hun vanuit de gemeente te faciliteren (daar waar nodig) i.p.v. beperken, onder andere door het snel verlenen van vergunningen of door mee te denken in oplossingen. De gemeente moet zich extra inzetten voor bedrijven die een grote toegevoegde waarde leveren aan de Amstelveense economie.

 

Veel ondernemers zijn geraakt door de corona-crisis. Dit geldt met name voor bedrijven in de horeca, reisbranche, evenementen, cultuur en detailhandel. Om hen te ondersteunen zijn omvangrijke Rijksteunmaatregelen ingevoerd. Daarnaast heeft de VVD Amstelveen samen met de overige politieke partijen € 15 miljoen uit haar algemene reserve beschikbaar gesteld als aanvullende ondersteuning om te zorgen dat gedupeerde ondernemers, culturele en sportinstellingen het hoofd boven water konden houden. Voor veel ondernemingen en culturele instellingen in Amstelveen blijft economisch herstel hard nodig. De prioriteit van de VVD ligt bij het faciliteren van dit herstel.

 

De VVD is er trots op dat Amstelveen op dit moment de MKB-vriendelijkste gemeente van Noord-Holland is. Deze provincie is de belangrijkste economische regio van Nederland. Dat is de recente uitkomst van het tweejaarlijkse onderzoek van MKB-Nederland, waarin 20.000 ondernemers in alle 355 gemeenten zich hebben uitgesproken over het lokale ondernemersklimaat. In de landelijke ranglijst is Amstelveen inmiddels gestegen naar een plek in de top 10, namelijk plek 9. De VVD streeft een top 5 positie na.

 

Amstelveen heeft door haar strategische ligging een aantrekkingskracht voor internationale bedrijven en expats. Dit heeft ertoe geleid dat het aantal internationale bedrijven de afgelopen jaren in Amstelveen is toegenomen. Amstelveen is partner in het regionale samenwerkingsverband Amsterdam Inbusiness, waarin de gemeenten in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) samenwerken om meer internationale bedrijven naar onze regio te halen. Deze bedrijven dragen bij aan onze lokale economie en zorgen voor meer werkgelegenheid.


Standpunten van de Amstelveense VVD:

 

- Minder (administratieve) regels. De VVD vindt dat gedetailleerde regels, overbodige vergunningen, papierwerk en trage, niet op elkaar afgestemde procedures, ondernemers belemmeren. De VVD wil vergunningen waar mogelijk afschaffen of samenvoegen. Alles wat de gemeente zelf in huis heeft aan informatie of zelf eenvoudig kan opvragen (zoals een uittreksel van de Kamer van Koophandel) hoeft niet meer ingeleverd te worden.

 

- De VVD wil een speciale (after) Corona helpdesk voor ondernemers faciliteren. De beschikbare financiële middelen (€ 15 miljoen) moeten beschikbaar blijven juist nu de landelijke steunmaatregelen zijn stopgezet. Gezonde Amstelveense ondernemers mogen niet wegvallen als gevolg van de gevolgen van de Corona crisis.

 

- De VVD wil dat de gemeente een jaarlijkse enquête houdt onder de Amstelveense ondernemers om mogelijkheden te bepalen waar de dienstverlening verbeterd kan worden.

 

- De VVD wil dat ‘citymarketing’ hoger op de prioriteitenlijst van het college komt te staan, waarbij zij zich laat adviseren door een adviesgroep bestaande uit diverse Amstelveense ondernemers. Focus moet hierbij liggen op meer kwaliteit en diversiteit in het winkel- en dienstenaanbod in Amstelveen.

 

- De VVD wil dat de gemeente een actieve rol inneemt ten aanzien van de promotie van het MKB fonds ter hoogte van € 60 miljoen, waar Amstelveen tevens aan bijdraagt door deelname aan de regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) vanuit de Metropool Regio Amsterdam (MRA).

 

- De VVD is van mening dat de gemeente zich betrouwbaar moet opstellen naar ondernemers door vergunningsaanvragen binnen de gestelde termijn te behandelen en niet “om 5 voor 12” met aanvullende eisen te komen. Het tijdig helpen van de ondernemer door aan te geven wat wel en wat niet mogelijk is.

 

- De VVD wil zich blijven inzetten voor lagere lasten voor ondernemers, waaronder de OZB. Het moet voor ondernemers aantrekkelijk worden en blijven om zich in Amstelveen te vestigen.

 

- De VVD stimuleert de BIZ (Bedrijfs Investerings Zones), waarbij de zelfredzaamheid en investeringen van de ondernemers voorop staan in hun eigen bedrijfsterrein of winkelstraat, maar waarbij de gemeente een handje helpt met de administratieve lasten om ervoor te zorgen dat ondernemers zich vooral kunnen bezighouden met ondernemen.

 

- De expats zijn veelal de Nederlandse taal niet machtig en ook internationale zakenreizigers bezoeken Amstelveen steeds vaker. De VVD vindt dat het mogelijk moet zijn om in een beperkt aantal gevallen de communicatie ook in het Engels aan te bieden. Te denken valt bijvoorbeeld aan digitale en schriftelijke informatie, verkeersborden bij wegomleggingen, drukke locaties, etc. Met relatief geringe financiële investering zou dit mogelijk moeten kunnen zijn.

 

- Expats hebben regelmatig vragen over zaken die de gemeente betreffen (brieven die zij niet begrijpen, melding van zaken, etc). De gemeente moet een speciale digitale postbus openen waar men vragen kwijt kan.

 

Financiën (€)

 

- De VVD wil investeren in de lokale ondernemers en activiteiten die een bijdrage leveren aan de Amstelveense economie. Een positieve business case kan hierbij als uitgangspunt dienen.


Neem gerust contact op met onze woordvoerder Janneke Leegstra als u vragen heeft mbt de Amstelveense economie en ondernemers