Opinie : Liberaal perspectief noodfonds

Noodfonds stijgende lasten

Liberaal perspectief bij Noodfonds Stijgende lasten door Femke Lagerveld

Bij de behandeling van de begroting 2023 heeft de gemeenteraad een Noodfonds voor Stijgende lasten van inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers ingesteld.

De VVD vindt dat burgers en ondernemingen die in acute nood zijn moeten worden geholpen zodat zij uiteindelijk weer eigen regie over hun leven en over hun bedrijf kunnen voeren. Want uiteindelijk stelt eigen regie mensen in staat hun leven te kunnen leiden zoals zij dat willen en ondernemers hun bedrijf te leiden zoals zij dat wensen.

 

Als liberalen vinden wij dat iedere burger in principe voorzien moet zijn van een bestaansminimum én van voldoende ontwikkelingskansen. Gelijke startkansen moeten er voor iedereen zijn en mensen moeten zich kunnen ontplooien. De VVD vindt óók dat werken moet lonen en dat minima regelingen niet moeten betekenen dat regulier werk niet of nauwelijks loont ten opzichte van een uitkering; ook wel de armoedeval genoemd. Bij alle besluiten over minima regelingen moet deze afweging mede gemaakt worden. Inkomenspolitiek hoort in Den Haag thuis.

 

De VVD staat voor een ruimhartig beleid maar vindt het belangrijk dat financiële hulp terechtkomt waar deze het meest nodig is en dat vervolgens per situatie iedere keer opnieuw gekeken wordt wat de beste hulp is. Zoals een computer voor een jongere die dat nodig heeft voor school, een bakker of slager die zijn energierekening niet meer kan betalen of een bijdrage voor de noodzakelijke zwemlessen zodat de hulp doelgericht ingezet kan worden waar het nodig is. Maatwerk dus. De VVD vindt het hierbij wel van belang dat het economische speelveld tussen ondernemers gelijk blijft.

 

Ook maatschappelijke organisaties zoals sport, cultuur en welzijn horen hierbij omdat zij gezien de energiecrisis en mogelijke loonstijgingen ook voor grote financiële uitdagingen staan terwijl deze voorzieningen voor de Amstelveense inwoners ook erg belangrijk zijn.


Meer weten over onze positie met betrekking tot werk en inkomen? Lees dan hier verder