Meer aandacht voor femicide gevraagd


Gemiddeld sterft er bijna iedere week een vrouw in Nederland vanwege het feit dat ze een vrouw is. Zo berichtte de NOS recentelijk over dit verschrikkelijke fenomeen[1]. De schietpartij met dodelijke afloop afgelopen januari in een Zwijndrechts winkelcentrum is een recent voorbeeld van geweld tegen vrouwen. Helaas is afgelopen weekend weer een vrouw om het leven gekomen door geweld. Er wordt gesproken over geweld binnen de ‘relationele sfeer’[2]. In Nederland leiden dit soort incidenten minder snel tot verontwaardiging dan in andere landen.

 

Femke Lagerveld, woordvoerder namens de VVD-fractie: “Het is moeilijk te geloven dat anno 2023 femicide niet tot grote verontwaardiging leidt. Dit onderwerp ligt mij al sinds mijn studententijd na aan mijn hart. Ik werkte destijds als vrijwilliger bij de vrouwenrechtswinkel en heb naar aanleiding van wanhopige verhalen die ik daar hoorde heb ik mijn afstudeerscriptie over belaging – een van de risicofactoren van femicide - geschreven.”

 

Voor de VVD staat veiligheid centraal. Het is één van de kerntaken van de overheid. Geweld tegen vrouwen en meisjes met soms zelfs de dood tot gevolg is onacceptabel en verdient onze volle aandacht. De Amstelveense VVD volgt met zorg de berichtgeving over femicide. Femicide is een ernstig en alarmerend fenomeen dat de aandacht vraagt van niet alleen de landelijke maar ook de lokale overheid. Volgens het Verdrag van Istanbul en andere internationale verdragen hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om specifiek aandacht te geven aan femicide en actie te ondernemen om geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen en te bestrijden.


Ook in onze eigen gemeente is het belangrijk om cijfers te verzamelen en in kaart te brengen hoe groot het probleem is. Dit helpt ons om gericht bewustzijn te creëren en effectieve maatregelen te nemen om genderspecifiek beleid te ontwikkelen en problemen van genderongelijkheid en geweld tegen vrouwen effectief aan te pakken.

 

Femke Lagerveld: “Femicide is niet alleen een schending van de mensenrechten van slachtoffers, maar het is ook een teken van een groter systeem van ongelijkheid en onderdrukking waar vrouwen en meisjes dagelijks mee te maken hebben. Het is daarom van groot belang om dit onderwerp serieus te nemen en concrete stappen te ondernemen om het te voorkomen en te bestrijden.”

 

Heeft u opmerkingen of vragen over femicide? Neem dan contact op met Femke Lagerveld