Tekort VO plekken voor A'veense kinderen


“Wij gaan ons hier niet zomaar bij neerleggen” zegt moeder Zarai.

 

“Onze dochter koos bewust voor een brede scholengemeenschap in Amstelveen en is op een Mavo in Aalsmeer geplaatst. Dat voelt niet passend.” zegt moeder Jolanda.


Onacceptabele gang van zaken

Onbegrip, boosheid en teleurstelling bij een aantal Amstelveense ouders over de uitkomst van de loting voor hun kind. Elisa De Marco, raadslid en woordvoerder onderwijs namens de VVD-fractie heeft de afgelopen week veel contact gehad met teleurgestelde ouders over de uitkomsten van de loting. Ze stelt het College van B&W schriftelijke vragen over deze, voor haar fractie, onacceptabele gang van zaken.

 

Niet alleen cijfers, het zijn gezinnen

De VVD vindt dat er voor Amstelveense leerlingen plaats moet zijn op een middelbare school in Amstelveen. De afgelopen jaren was er sprake van kinderen die tegen hun keus in zijn geplaatst op een middelbare school buiten Amstelveen. Achter die cijfers zitten kinderen en gezinnen. Kinderen die teleurgesteld zijn dat ze bijvoorbeeld als enige leerling uit Amstelveen zijn geplaatst in een klas in Aalsmeer. Of denk aan de logistieke uitdagingen als je kind van 11 jaar in Mijdrecht is geplaatst? De VVD stelt dat dit soort gevallen voorkomen moeten worden. Ook dit jaar ontvingen we wederom verontrustende berichten van wanhopige ouders en teleurgestelde kinderen. Deze Amstelveense kinderen kozen bewust voor een brede scholengemeenschap in Amstelveen en werden met een VMBO-T/Havo-advies op een Mavo in Aalsmeer geplaatst.


De VVD vindt dit om meerdere reden onacceptabel en stelt het College in dat kader vragen. Zo vraagt de VVD om duidelijkheid omtrent het aantal kinderen dat zich heeft aangemeld per Gemeente en hoeveel plekken er zijn gerealiseerd per schooladvies. Daarnaast verbaast de VVD-fractie zich over de honderden extra plekken die gerealiseerd zijn op Amstelveense middelbare scholen en dat er ondanks de toename van plekken toch kinderen tegen hun eigen keuze worden geplaatst buiten Amstelveen. Ze vraagt het College om schoolbesturen aan te spreken over de uitkomsten van de loting. 


De schriftelijke vragen die Elisa heeft gesteld vindt u hieronder: