Trots op 3 Amstelveense PS kandidaten

Drie Amstelveense VVD kandidaten voor PS '23

Foto vlnr: Sophie Witteveen, Gerda bakker, Megan Vermeulen


Provinciale Staten verkiezingen Noord-Holland

Op 15 maart aanstaande mogen we weer stemmen. Dit keer kiezen we de leden van de Provinciale Staten (en daarmee indirect de leden van de Eerste Kamer) en de leden van Waterschappen.

 

Amstelveen levert maar liefs drie kandidaten voor de VVD kieslijst voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. Dat is iets waar we trots op zijn. Heel bijzonder dat het toevallig 3 vrouwen zijn die voor deze lijst zijn gekandideerd:


Gerda Bakker #7

Sophie Witteveen #16

Megan Vermeulen #17


De VVD Noord-Holland heeft de volgende kernpunten voor Amstelveen en Ouder-Amstel geformuleerd:

 

Betere bereikbaarheid met auto, fiets en OV

In Amstelveen en Ouder-Amstel moet iedereen veilig en vlot van A naar B kunnen reizen. Hierbij willen mensen de vrijheid hebben om zelf te kiezen met welk vervoersmiddel zij op pad gaan. Daarom verbetert de VVD de bereikbaarheid door meer te investeren in het onderhoud van wegen, bruggen en viaducten. Ook zorgen we dat nieuwe woonwijken goed bereikbaar zijn. We zetten in op een verbetering van de N521 (Zijdelweg), de N522 (Burgemeester Stramanweg) en de N231 (Legmeerdijk).

 

Versterking van de economie

Ondernemers en bedrijven zorgen voor werk, bruisende buurten, levendige winkelstraten en zijn de basis van een welvarend Amstelveen en Ouder-Amstel. Daarom versterkt de VVD de economie door te denken in kansen en nieuwe ontwikkelingen. We vereenvoudigen regels en verbeteren het vestigingsklimaat door ruimte te blijven bieden aan ondernemers; tevens stimuleert de VVD het vestigingsklimaat in kleine kernen. Hierbij zien we er wel op toe dat zij aan de wettelijke regels voldoen.

 

Verduurzaming met draagvlak 

In Amstelveen en Ouder-Amstel nemen we het klimaat serieus en willen we de wereld schoner, mooier en gezonder doorgeven aan onze (klein)kinderen. Daarom zoekt de VVD bij de verduurzaming samen naar de beste oplossingen. Zo horen windmolens op zee en niet op land en zonnepanelen op daken en niet op kostbare landbouwgrond. We staan open voor nieuwe, slimme technieken en alternatieve energiebronnen. Geen symboolpolitiek, maar maatregelen die werken. We zijn groen, maar niet gek.

 

De laagste provinciale belastingen van Nederland

Het leven in onze gemeenten is door de gestegen energiekosten en de opgelopen inflatie al duur genoeg. Daarom waakt de VVD ervoor dat de provinciale belastingen de laagste van Nederland blijven. Zo moet de provincie keuzes durven maken en zich concentreren op haar kerntaken en alleen doen wat nodig is.

 

Versnelling van de woningbouw

Jong en oud willen fijn en betaalbaar kunnen wonen in Amstelveen en Ouder-Amstel. Zoveel mogelijk mensen moeten in hun eigen omgeving een huis kunnen vinden dat bij hen past. Daarom versnelt de VVD de woningbouw door meer bouwlocaties toe te staan zoals in de gemeente Ouder-Amstel. Ook verkorten we bouwprocedures door regels simpeler te maken.

 

Het volledige verkiezingsprogramma van de VVD Noord-Holland vindt u HIER